Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR: Kapital, rezerve in rezervacije

Program

12.15 začetek
13.45 zaključek

Trajanje: 2 p.u.

Kotizacija

Člani: 49 € + DDV 
Ostali: 59 € + DDV

 

Kdaj: sreda, 3. junij 2020, ob 12.15


Kje: Na vašem delovnem mestu ali od doma!

 

Vljudno vabljeni!

Obravnavali bomo

 

Na kakšen način se podjetje lahko dokapitalizira, kdaj lahko zmanjša osnovni kapital, kako se oblikujejo rezerve, kakšen je vpliv oblikovanih rezervacij na računovodske in davčne izkaze,…? Z udeležbo na tem webinarju boste pridobili konkretna pojasnila ter na praktičnih primerih razjasnili svoje dvome.

Seznanili se boste s posameznimi vrstami kapitala, možnostmi za zmanjšanje kapitala ali za dokapitalizacijo, z zakonsko podlago za oblikovanje posameznih rezerv in njihovo odpravo, … Preko praktičnih primerov bomo pregledali oblikovanje in črpanje rezervacij ter pasti lastnih deležev in delnic.

Vsebina:

 • Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge
  • Delniški kapital in kapitalska vloga
  • Društveni sklad ter podjetnikov kapital
  • Pogoji za zmanjšanje kapitala in kdaj je potrebna dokapitalizacija
  • Pritoki in odtoki med gospodinjstvom in podjetjem
  • Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti – njihov pomen ob zapiranju dejavnosti
 • Rezerve
  • Vplačani presežek kapitala
  • Zakonske in statutarne rezerve
  • Revalorizacijske rezerve in rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
 • Ugotovljeni poslovni izid in njegovo razporejanje
 • Posebnost lastnih deležev in delnic
 • Rezervacije, donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Zaželjena je aktivna udeležba s primeri iz prakse, vaša vprašanja ali dileme lahko predhodno pošljete na e-naslov nina.sab@gzdbk.si. Vsa prejeta vprašanja bodo posredovana predavateljici, odgovore pa boste prejeli na webinarju.

Seminar bo podkrepljen s številnimi dobrimi in slabimi primeri iz prakse!

 

WEBINAR JE NAMENJEN:  podjetnikom, računovodjem, knjigovodnjem in ostalim, ki se pri vsakodnevnem delu soočate s problematiko kapitala, rezerv in rezervacij ter zaključnimi opravili ob koncu poslovnega leta.

Predavateljica
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, e-gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Posebni pogoji:

Izobraževanje bo potekalo v živo, prek Zoom-a. Snemanje vsebine seminarja in naknadno predvajanje ni dovoljeno!

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 6. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200603 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »