Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR (10 srečanj po 90 minut): Celovit pregled SRS 2016-2019

Program 10 srečanj:

13.00 začetek
14.30 zaključek

Trajanje: 20 p.u.

Kotizacija

Člani: 490 € + DDV 
Ostali: 590 € + DDV

ePRIJAVA

 

10 srečanj
ob torkih in sredah
7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. v juliju ter
4. in 5. v avgustu 2020
od 13.00 do 14.30 ure


Kje: Na vašem delovnem mestu ali od doma!

 

Vljudno vabljeni!

Obravnavali bomo

 

Na spletnem seminarju (10 srečanj) bomo preko konkretnih poslovnih situacij, primerov in dogajanja v praksi pregledali SRS 2016/2016 s pojasnili, osvežili svoje poznavanje računovodskih pravil preko posamezne bilančne postavke ter predstavili najpogostejše napake in pomanjkljivosti, ki jih pri posamezni bilančni kategoriji zaznavajo revizorji in davčni inšpektorji.
Čez celoten sklop pregleda računovodskih standardov pa bomo vsako posamezno področje povezali tudi z davčno zakonodajo ter problematiko, ki se pojavlja v praksi.

Cilj tega strokovnega izobraževanja je:
• pridobiti celosten pregled nad SRS 2016 in spoznati njihovo strukturo,
• spoznati povezavo SRS 2016 in ZGD-1,
• opozoriti na ključne povezave razumevanja posameznega standarda in pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov po posameznih bilančnih postavkah,
opozoriti na davčno problematiko, ki se pojavlja pri posamezni računovodski kategoriji in
• prikazati namen in uporabnost Pravil skrbnega računovodenja.

 

PODROBNA VSEBINA - SRS 2016/2019 >


Zaželjena je tudi aktivna udeležba udeležencev s primeri iz prakse, vaša vprašanja ali dileme lahko predhodno pošljete na e-naslov nina.sab@gzdbk.si. Vsa prejeta vprašanja bodo posredovana predavateljici, odgovore pa boste prejeli na webinarju.

Webinar bo podkrepljen s številnimi dobrimi in slabimi primeri iz prakse!

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:  računovodjem, poslovnim sekretarjem, skrbnikom za poslovanje, ki so vpeti tako v vodenje ali posameznih oddelkov ali celotnega podjetja podjetja kot tudi v sodelovanje z računovodstvom pri tem.

Predavateljica
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, e-gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Posebni pogoji:

Izobraževanje bo potekalo v živo, prek Zoom-a. Snemanje vsebine seminarja in naknadno predvajanje ni dovoljeno!

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 7. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2020070710 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si