Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR: Izplačila v društvih / klubih / zvezah...

Program

13.00 začetek
14.30 zaključek

Trajanje: 2 p.u.

Kotizacija

Člani: 49 € + DDV 
Ostali: 59 € + DDV

e-PRIJAVA

 

 • Vas skrbi pravilnost delovanja vašega društva?
 • Se pri vodenju ali računovodenju društev srečujete s problematiko dela s.p.-jev in posledicami odvisnega pogodbenega razmerja?
 • Ne veste z gotovostjo, kaj in kako smete in kaj ter kako ne smete izplačati članom?

Če ste odgovorili vsaj na eno vprašanje pritrdilno, potem vam je to izobraževanje pisano na kožo.

Kdaj: četrtek, 9. julij 2020, ob 13.00


Kje: Na vašem delovnem mestu ali od doma!Ne spreglejte tudi to vsebinsko povezani izobraževanji:

četrtek, 16. 7. 2020  WEBINAR: Pridobitna in nepridobitna dejavnost ›

torek, 4. 8. 2020

WEBINAR (3 srečanja po 90 minut): Aktualna problematika pri poslovanju društev ›


 

Vljudno vabljeni!

Namen tega izobraževanja

 

Izobraževanje je namenjeno vsem zakonitim zastopnikom društev, računovodjem in ostalim osebam, ki se srečujete s poslovanjem društev, zvez, klubov, .... Praktična naravnanost tega izobraževanja bo vsem udeležencem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki v praksi povzročajo največ preglavic.

Na izobraževanju se boste seznanili z večno problematičnimi področji pri društvih na področju izplačil članom in prostovoljcem, obračuna potnih stroškov, odvisnega pogodbenega razmerja, …

 

Vsebina izobraževanja bo razdeljena na 3 sklope, in sicer:

 • Delo preko s.p.-jev in odvisno delovno razmerje
  • Predstavitev problematike in nadzora davčnih organov
  • Predstavitev praktičnih primerov dela preko s.p.-ja , ki se lahko smatrajo kot odvisno delovne razmerje
  • Podjemne in avtorske pogodbe
 • Vpliv uredbe GDPR na delovanje društva
 • Večno problematična področja pri društvih
  • Izplačila članom in nečlanom
  • Delo s prostovoljci
  • Pravilen obračun in izplačilo potnih stroškov


Zaželjena je aktivna udeležba s primeri iz prakse, zato vaša vprašanja ali dileme lahko predhodno pošljete na e-naslov nina.sab@gzdbk.si. Vsa prejeta vprašanja bodo posredovana predavateljici, odgovore pa boste prejeli na webinarju.Webinar bo podkrepljen s številnimi dobrimi in slabimi primeri iz prakse!


Predavateljica
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, e-gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Posebni pogoji:

Izobraževanje bo potekalo v živo, prek Zoom-a. Snemanje vsebine seminarja in naknadno predvajanje ni dovoljeno!

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 7. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200709 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si