Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Delovni čas zaposlenih v gospodarstvu

Program

8.30 začetek
10.00 odmor 
10.30 nadaljevanje 
12.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Število mest je omejeno na 8 udeležencev!

Kotizacija

Člani: 157 € + DDV 
Ostali: 195 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo: za člane 119 € + DDV, za ostale 159 € + DDV.


Vse bolj je zamegljena meja med delovnim in prostim časom delavcev. V času nenehne dosegljivosti in razvoja informacijskih tehnologij se zdi, da moramo vsako elektronsko pošto prebrati in nanjo odgovoriti v trenutku, ko jo prejmemo, se oglasiti ali nemudoma vrniti vsak telefonski klic, pa čeprav izven delovnega časa. Soočamo se s spremembami narave in vsebine dela, s tem pa tudi organizacije delovnega časa.

Kako organizirati delovni čas, ki bo ustrezal fleksibilnim potrebam dela in bo hkrati skladen z zahtevami zakonodaje, je vprašanje, ki si ga delodajalci vse pogosteje zastavljajo.




Kdaj: četrtek, 2. julij 2020, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Dejstvo je, da lahko razporeditev delovnega časa, ki ne podpira dejanskih potreb procesa dela, delodajalcu prinese številne negativne posledice. Med drugim tudi: 

 • nepravilen obračun plač,
 • kopičenje nadur,
 • izplačevanje nadur zaposlenim v obliki stimulacije,
 • povečanje administrativnega dela,
 • nepravilno vodenje evidence o delovnem času ali v skrajnem primeru celo vodenje dveh evidenc o koriščenju delovnega časa – ene dejanske in druge, ki jo delodajalci predložijo v primeru inšpekcijskega nadzora itd.

Vsa ta ravnanja za delodajalce predstavljajo dodatno tveganje in kršitev delovnopravnih obveznosti, ki bi se mu lahko z ustrezno razporeditvijo delovnega časa, brez težav izognili.

Razporeditev in razumevanje pojmov v povezavi z delovnim časom je pomembna tudi pri koriščenju ukrepov iz novega interventnega zakona - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Zato bo del seminarja namenjen tudi ukrepu skrajšanega delovnega časa v kombinaciji s čakanjem na delo.

*****
Seminar bo podkrepljen s številnimi dobrimi in slabimi primeri iz prakse!

Zaželena je aktivna udeležba slušateljev s primeri iz prakse. Vaša vprašanja ali dileme lahko predhodno pošljite na mail naslov nina.sab@gzdbk.si. Vsa prejeta vprašanja bodo posredovana predavateljici, odgovore pa boste prejeli na seminarju.

*****

Vljudno vabljeni!

PROGRAM

 

Na praktičnem seminarju bomo obravnavali posebnosti razporeditve delovnega časa v zasebnem sektorju ter preverili kaj o delovnem času določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti. Ter med drugim odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Razlike med polnim in krajšim delovnim časom?
 • Kako razporediti delovni čas delavcev?
 • Ali je lahko delovni čas delavcev v različnih oddelkih drugače razporejen?
 • Kakšni so minimalni dnevni in tedenski počitki v odvisnosti od razporeditve delovnega časa?
 • Kakšne so prednosti in slabosti enakomerne razporeditve delovnega časa?
 • Kdaj lahko delavec opravlja nadurno delo in kateri pogoji morajo biti za to izpolnjeni?
 • Ali lahko delavec odkloni opravljanje nadurnega dela?
 • Kakšne so posebnosti neenakomerne in začasne prerazporeditve delovnega časa, s poudarkom na razlikah od enakomerne razporeditve delovnega časa?
 • Ali mora biti tudi neenakomerna razporeditev delovnega časa planirana?
 • Kaj se zgodi z viški ur po koncu referenčnega obdobja? Kaj pa manki ur – se lahko prenesejo v naslednje referenčno obdobje?
 • Kakšna je razlika med nadurnim delom in viški ur?
 • Kdaj mora delodajalec viške ur delavcem izplačati in v kakšni višini?
 • Kaj se zgodi, če v referenčnem obdobju ne pride do izravnave ur? Ali se lahko viški ur izbrišejo, se morajo izplačati, ali se lahko morda prenesejo v naslednje referenčno obdobje?
 • Kakšne so posebnosti skrajšanega delovnega časa po ZIUOOPE?

 

Izobraževanje je namenjeno:

Ikadrovikom, direktorjem in drugim zaposlenim, ki se pri svojem delu srečujejo z organiziranjem in razporeditvijo delovnega časa.

Predavateljica 
Maja Brajnik

Maja Brajnik, je pravnica, ki se že od začetka svoje kariere ukvarja z delovnopravnim svetovanjem. Delodajalcem dnevno odgovarja na vprašanja, ki jim predstavljajo največje izzive, pripravlja interne akte in svetuje pri izvedbi zahtevnejših delovnopravnih postopkov. Niso ji tuje posebnosti, ki izvirajo iz različnih dejavnosti delodajalcev in posameznih kolektivnih pogodb. Bogate izkušnje iz prakse ji pomagajo, da je pri svojem delovanju izrazito praktično naravnana in vedno išče kreativne, življenjske rešitve za še tako zapletena pravna vprašanja.

Ukvarja se tudi z varstvom osebnih podatkov, izobraževanjem zaposlenih, pripravi strokovnih člankov in predava pri različnih založbah in izobraževalnih inštitutih. Je tudi soavtorica knjige z naslovom Varstvo osebnih podatkov po uredbi GDPR.

Pri svojem delovanju je izrazito praktično in korektno naravnana, saj vedno išče najoptimalnejše in življenjske rešitve za vse deležnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 30. 6. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200702 + matična številka vašega podjetja. Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si