Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR: Nadzor zaposlenih na delovnem mestu - Kdaj je utemeljen? Kje so meje dovoljenega?

Program

13.00 začetek
14.30 zaključek

Trajanje: 2 p.u.

Kotizacija

Člani: 49 € + DDV 
Ostali: 59 € + DDV

 

Kdaj: četrtek, 23. julij 2020, ob 13.00

Kje: Na vašem delovnem mestu ali od doma!

Vljudno vabljeni!

VSEBINA

Delodajalci imajo pravico do nadzora delavcev pri opravljanju dela. Vendar ta pravica ni absolutna – pogosto prihaja v konflikt s pomembno pravico, ki pripada vsem ljudem - pravico do zasebnosti.

 

Delodajalec torej ima pravico, ki pa je omejena z drugimi pravicami. Dolžnost (pravica) delodajalca je, da daje delavcem navodila v zvezi z opravljanjem dela, da delavce nadzira pri opravljanju dela, da na ustrezen način (npr. tudi z videonadzorom) poskrbi za varnost delavcev itd. Poleg tega ima tudi lastninsko pravico nad delovnimi sredstvi – delovno opremo, ki jo uporabljajo delavci, zato je njegov interes, da preverja, na kakšen način delavci ravnajo s to opremo. Kljub temu pa mora biti delodajalec previden, da svoje pravice in interese zagotavlja znotraj meja dopustnega in da to ne pripelje do nesorazmernega poseganja v pravico do zasebnosti delavcev.

Na izobraževanju boste izvedeli, kako začrtati mejo med dopustnim in nedopustnim nadzorom, kakšen nadzor zaposlenih je sorazmeren in v katerih primerih ter katere so tiste ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni.


Pri nadzoru delavcev na delovnem mestu veljata predvsem dve pravili:

 • Nad interesi močnejšega (delodajalca) prevlada interes šibkejšega (delavca)!
 • Delavec je najprej posameznik s pravicami osebne narave in šele za tem je delavec z obveznostmi iz delovnega razmerja!Poznamo več različnih načinov nadzora delavcev na delovnih mestih - videonadzor, GPS nadzor, nadzor rabe interneta in e-pošte, prisluškovanje telefonskim klicem, biometrija itd. Na izobraževanju si bomo pogledali: 
 

 • Kdaj je nadzor delavcev na delovnem mestu dopusten in za katere namene se lahko izvaja?
 • Katere so tiste obveznosti, ki jih mora delodajalec izpolniti pred pričetkom izvajanja nadzora delavcev?
 • Ali je potrebno sprejeti interni pravilnik, kjer so opredeljene pravice in obveznosti delavcev in delodajalca ter način izvajanja nadzora?
 • Ali se morajo delavci z izvajanjem nadzora strinjati ali zadošča to, da so o nadzoru obveščeni?
 • Kaj lahko delodajalec stori, če preko sredstev nadzora delavcev ugotovi, da delavec krši delovne obveznosti?
 • Kje in kdaj lahko delodajalec izvaja videonadzor ter kakšne obveznosti mora pred tem izpolniti?
 • Ali lahko videokamera snema delavca med opravljanjem dela?
 • Ali se lahko izvaja GPS nadzor v službenih vozilih, ki jih uporabljajo delavci, ki opravljajo delo na terenu?
 • Ali je dopustno preverjati službeno e-pošto delavcev? Ali je dopustno preveriti e-pošto delavca, ki je dal odpovedal/prekinil pogodbo o zaposlitvi?

 


Webinar bo podkrepljen s številnimi dobrimi in slabimi primeri iz prakse! ...v katerih se bo lahko poistovetil vsak udeleženec!

 

Izobraževanje je namenjeno:

vodstvenemu kadru, kadrovnikom, pravnikom ter predstavnikom delodajalcev oz. neposrednih izvajalcev nadzora zaposlenih v delovnih okoljih.

 

Predavateljica
Maja Brajnik

Maja Brajnik, je pravnica, ki se že od začetka svoje kariere ukvarja z delovnopravnim svetovanjem. Delodajalcem dnevno odgovarja na vprašanja, ki jim predstavljajo največje izzive, pripravlja interne akte in svetuje pri izvedbi zahtevnejših delovnopravnih postopkov. Niso ji tuje posebnosti, ki izvirajo iz različnih dejavnosti delodajalcev in posameznih kolektivnih pogodb. Bogate izkušnje iz prakse ji pomagajo, da je pri svojem delovanju izrazito praktično naravnana, saj vedno išče kreativne in življenjske rešitve za še tako zapletena pravna vprašanja.

Ukvarja se tudi z varstvom osebnih podatkov, izobraževanjem zaposlenih, pripravi strokovnih člankov in predava pri različnih založbah in izobraževalnih inštitutih. Je tudi soavtorica knjige z naslovom Varstvo osebnih podatkov po uredbi GDPR.

Pri svojem delovanju je izrazito praktično in korektno naravnana, saj vedno išče najoptimalnejše in življenjske rešitve za vse deležnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, e-gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Posebni pogoji:

Izobraževanje bo potekalo v živo, prek Zoom-a.
Snemanje vsebine seminarja in naknadno predvajanje ni dovoljeno!

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 7. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200723 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »