Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR - Napotitev delavcev na delo v tujino

3 SREČANJA PO 90 MINUT

Program (6 ped. ur.)

13.30 začetek
15.00 zaključek

20., 21. in 22. oktober 2020

Kotizacija

Člani: 159 € + DDV
Ostali: 190 € + DDV

WEBINAR SNEMAMO.
Udeležencem bo na voljo posnetek
do 21. 11. 2020.


Opravili bomo celovit pregled vseh pravnih področij, ki so pomembna za napotovanje delavcev na delo v tujino. V delovno pravnem sklopu bomo predstavili tudi prenovo evropske direktive  ter opozorili, kaj ta prenova pomeni za slovenske delodajalce in na kaj morajo biti dodatno pozorni, kadar napotujejo delavce na delo v tujino.

Osredotičili se bomo na področja, kjer so se ali se še vedno pojavljajo dileme in težave. Pregledali bomo določene praktične primere, opozorili na zaplete in na načine njihovega reševanja. Osvežili bomo tudi bistvena zakonska pravila, ki urejajo to področje. 

Praktična naravnanost tega izobraževanja bo prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.


Kdaj
: torek, sreda in četrtek (20., 21. in 22. oktobra 2020 od 13.30 do 15.00 
Kje: preko spletne aplikacije Microsoft TeamsPoleti 2018 je bila v Evropskem parlamentu sprejeta sprememba obstoječe direktive o napotenih delavcih (Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in sveta z dne 28. 6. 2018) o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev). Sprejete spremembe naj bi države članice EGP v svojo zakonodajo implementirale najkasneje do 30. 7. 2020. Zaradi epidemije COVID-19 nekatere države članice tega v danem roku niso uredile, nekatere pa imajo prenos sprememb v svoji zakonodaji že upoštevan. V prvem sklopu spletnega seminarja na temo napotitev, se bomo tako dotaknili tudi spremembe evropske direktive in pregledali njen vpliv a slovenske delodajalce, ki napotujejo svoje delavce na delo v druge države članice EU/EGP ter tudi v CH.

Poleg delovno pravnega vidika napotovanja delavcev na delo v tujino, s poudarkom na pravilih prenovljene evropske direktive, se bomo v 2. in 3. sklopu spletnega seminarja posvetili tudi pravilom vezanim na obvezna socialna zavarovanja ter obračunavanja akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Na seminarju ne bomo obravnavali zakonodaj tujih držav.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. sklop - 20. 10. 2020, od 13.30 do 15.00 – Delovno pravni vidik napotovanja delavcev na delo v tujino

 • splošno o Direktivi 96/71/ES (direktiva EU o napotenih delavcih)
 • sprememba Direktive 96/71/ES (Direktiva (EU) 2018/957)
 • pravila ZDR-1 in napotovanje delavcev na delo v tujino

2. sklop - 21. 10. 2020, od 13.30 do 15.00 – Vidik obveznih socialnih zavarovanj pri napotovanju delavcev na delo v tujino

 • Uredbi EU (883/2004 in 987/2009)
 • ZČmIS in pridobivanje potrdila A1
 • sporazumi o socialnih zavarovanj
 • ZPIZ-2 in napoteni delavci

3. sklop - 22. 10. 2020, od 13.30 do 15.00 – Dohodnina in obračun plače pri napotenih delavcih

 • akontacija dohodnine - posebna davčna osnova
 • povračila stroškov – davčna obravnava
 • konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • obračun plače in REK obrazec 

 

Izobraževanje je namenjeno:

√ osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino, bodisi da gre za pravo, klasično napotitev, bodisi da gre za opravljanje del v okviru službenih poti;

√ računovodjem,
√ referentom za obračun plač,
√ kadrovskim delavcem in
√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja napotenih delavcev, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu. 

Praktična naravnanost tega izobraževanja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Irena Kamenščak


Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, dostop do posnetka in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 16. 10. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20201020 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si