Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Produkti, s katerimi zavarujemo tveganja in hkrati financiramo poslovanje

WEBINAR

10. 2. 2021

9.00 začetek
10.30 zaključek

E-PRIJAVA 

Udeležba je brezplačna. Prednost imajo člani GZDBK in komitenti NLB.

VAŠA VPRAŠANJA PRED SREČANJEM

Vaša vprašanja gostujočim strokovnjakom iz NLB nam lahko posedujete tudi pred srečanjem! Tako se bodo lahko še bolje pripravili s svojimi pojasnili za vas.

Dogodek organiziramo v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d. d.

 

Kdaj: sreda, 10. februar 2021, ob 9.00 

Kje: preko spletne aplikacije Microsoft Teams

 

Namen in cilj dogodka:

Osnova za uspešno poslovanje v teh negotovih časih je vzpostavitev dobrega poslovnega odnosa in jasno opredeljeni plačilni pogoji v komercialni pogodbi z vključenimi instrumenti zavarovanja. Produkti Trade Finance uravnoteženo varujejo vsa poslovna tveganja, enako za kupca, prodajalca in dobavitelje ali podizvajalce. Ob tem s primerno strukturo z njimi lahko olajšamo tudi financiranje dobavnih verig.

Teoretični del vsebinskih in pravnih razlik med posameznimi instrumenti zavarovanja trgovinskega bančništva je bil predstavljen na webinarju novembra 2020 , tokrat pa vam bomo uporabo posameznih instrumentov prikazali na primerih iz prakse. Preko študijskih primerov boste spoznali raznolikost in fleksibilnost trgovinskega bančništva in možnosti, ki se vam ponujajo pri dogovarjanju v pogajanjih z vašimi parterji, tako dobavitelji kot kupci.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

-Akreditiv-značilnosti in prednosti za kupca in prodajalca ter možnosti financiranja z odloženim plačilom
-Garancija kot bančno jamstvo pri zavarovanju vseh pogodbenih obveznosti. Razlika med garancijo in drugimi vrstami zavarovanj(npr.kavcijsko zavarovanje.
Pprednosti, ki jih v garancijskem polu nudi NLB-garancijska linija
-Odkup terjatev preko digitalne platforme-dobavitelju omogoča, da terjatve spremenimo v denar kupcu pa daljše plačilne roke
Odkup terjatev/faktoring v mednarodnih poslih
  • Akreditiv – značilnosti in prednosti za kupca in prodajalca ter možnosti financiranja z odloženim plačilom – študijski primer
  • Garancija kot bančno jamstvo pri zavarovanju vseh pogodbenih obveznosti – študijski primer 
  • Odkup terjatev – dobavitelju omogoča terjatve spremeniti v denar, kupcu pa daljše plačilne roke – študijski primer

 

Predavatelji 
 

Polona Žižmund, namestnica direktorice sektorja Trgovinsko bančništvo in vodja oddelka Garancijski posli

Tanja Cimperman Lenasi, vodja oddelka Akreditivno in inkasno poslovanje

Matija Mazalović, vodja oddelka Odkupi terjatev

Predavatelji imajo dolgoletne izkušnje v bančništvu, s poudarkom na produktih trgovinskega bančništva. Redno se izobražujejo v tujini in spremljajo najnovejše trende in bančno prakso. Aktivno so vključeni v svetovalno funkcijo podjetjem in poslovnim skrbnikom glede zavarovanja izvedbenih tveganj in tveganj neplačila ter odkupov terjatev. Vodijo delavnice in so ambasadorji produktov trgovinskega bančništva kot so bančne garancije, akreditivi in odkupi.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK in komitenti NLB.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si