Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kaj nujno mora tržnik, komercialist, nabavnik vedeti o davkih, da sklene dober posel?

2. 2. 2021

12.00 začetek 
13.30 odmor  
13.45 nadaljevanje
15.15 zaključek

4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 139 € + DDV
Ostali: 189 € + DDV 
Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je cena za člane 89 € + DDV in za ostale 119 € + DDV na osebo.

E-PRIJAVA

Dogodek organizira v sodelovanju s podjetjem Biro Bonus, d. o. o. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo optimizirati davčni obračun za leto 2020. Tudi vsem, ki želijo vedeti več.

 

Kdaj: torek, 2. februar 2021, ob 12.00 

Kje
: izobraževanje bo potekalo preko spleta in le v živo (brez posnetka, ki bi bil naknadno dostopen). Zato vabljeni, da nam v naprej zaupte svoja vprašanja in dileme, da vam na izobraževanju nanje čim bolj uporabno odgovorimo.

Na izobraževanju boste pridobili uporabna znanja.

Poznavanje davčne zakonodaje je za tržnike nujno, če se želijo izogniti pastem davčnih izgub pri poslih. Na tem izobraževanju bomo pogledali s katerimi davščinami se komercialisti najpogosteje srečujejo in kakšne težave imajo lahko pri tem. 

Izobraževanje je namenjeno: 
prodajnikom, nabavnikom in ostalim zaposlenim v komercialnih službah v podjetjih.

Vljudno vabljeni!


Vsebina: 


- pasti davka na dodano vrednost za nabavnike in prodajnike,

- poslovanje s povezanimi osebami v očeh davčnikov,

- kaj morajo tržniki nujno vedeti o dohodnini in

- kako lahko komercialist pripomore k optimizaciji davčne obveznosti davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Predavateljica 
Marija Tomc Muc


Predavateljica je uspešna dolgoletna direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o. z večletnimi strokovnimi izkušnjami, članica izvršilnega odbora Sekcije računovodij pri GZDBK. Je aktivni in preizkušen računovodja ter davčnik. Svoje znanje in bogate izkušnje odlično podaja tudi na številnih srečanjih in dogodkih. Izbljšuje znanje tako za stanovskim kolegom kot ostalim, ki niso iz te stroke. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 29. 1. 2021. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210202 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.