Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kdaj je trpinčenje/mobing na delovnem mestu "zlasti" delodajalčev problem?

9.00 - 10.00

12. 4. 2021 

9.00 začetek
10.00 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: brezplačno 
Ostali: 87 € + DDV (a v primeru udeležbe na izobraževanju, ki sledi, je tudi za ostale to izobraževanje brezplačno!)

E-PRIJAVA

Izobraževanje, ki sledi temu, vam bo pomagalo urediti obveznosti, ki jih imate kot delodajalec glede tega. Vabimo vas, da se tudi nanj prijavite

ob 11. uri: Trpinčenje (mobing) na delovnem mestu - kako se delodajalec zaščiti pred odgovornostjo?

 

Grožnja z mobingom (četudi neutemeljena) je še vedno tista, ki se je delodajalci najbolj bojijo.


Kdaj
: ponedeljek, 12. april 2021, ob 9.00 

Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta in le v živo (brez posnetka, ki bi bil naknadno dostopen). Zato vabljeni, da nam v naprej zaupte svoja vprašanja in dileme, da vam na izobraževanju nanje čim bolj uporabno odgovorimo. Na vprašanja, ki po svoji naravi sodijo v poglobljeno izobraževanje s kotizacijo, ki sledi temu, bomo obravnavali le v izobraževanju, ki sledi. Zato vas vabimo, da se prijavite tudi na to izobraževanje, ki sledi:

ob 11. uri: Trpinčenje (mobing) na delovnem mestu - kako se delodajalec zaščiti pred odgovornostjo?XXGrožnja z mobingom (četudi neutemeljena) je še vedno tista, ki se je delodajalci najbolj bojijo. Delodajalci so pogosto odgovorni za mobing, ker ne sprejmejo osnovnih pravnih ukrepov, to pa jih dela ranljive v odnosih z zaposlenimi. Udeleženci bodo izvedeli, kaj so minimalni obvezni ukrepi, ki jih mora delodajalec sprejeti.

Delodajalec je dolžan zagotoviti, da do trpinčenja/moninga na delovnem mestu ne prihaja. Če tega ne naredi, je njegova objektivna odgovornost lahko izvor sankcij in številnih nevšečnosti (tudi, če so prijavljena trpinčenja/mobing neutemeljena)!

Izobraževanje je namenjeno vodstvenim delavcem, poslovodjem in lastnikom podjetij ter osebam, ki jim s svojim delovanjem pri tej problematiki svetujejo ali pomagajo.

Udeleženci so vabljeni, da se udeležijo tudi daljšega izobraževanja, ki sledi temu, ob 11. uri: Trpinčenje (mobing) na delovnem mestu - kako se delodajalec zaščiti pred odgovornostjo?

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Kdaj je delodajalec odgovoren za trpinčenje, ne glede na krivdo oz., če trpinčenja sploh ni bilo?

2) Najnovejša sodna in inšpekcijska praksa.

 

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima več 15-letne praktične izkušnje pri pogajanju, sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, pri delovnopravnih in gospodarsko poslovnih vsebinah, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred morebitnimi zapleti. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na videokonferenci v živo, e-gradivo in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 4. 2021.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2021041201 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si