Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Trpinčenje (mobing) na delovnem mestu - kako se delodajalec zaščiti pred odgovornostjo?

11.00 - 14.15

12. 4. 2021 

11.00 začetek
12.30 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 89 € + DDV in ostali 109 € + DDV

E-PRIJAVA

 

Delodajalec se lahko zažčiti pred razmerami, ki bi v njegovem delovnem okolju dopuščale prostor za trpinčenje/mobing. Tako ukrepanje mu narekuje tudi delovnopravna zakonodaja. Kako torej ustrezno ravnati, da trpinčenje na delovnem mestu delodajalec čimbolj prepreči in kdaj so grožnje s prijavo trpinčenja »prazne«?


Kdaj
: ponedeljek, 15. marec 2021, ob 11.00 

Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta in le v živo (brez posnetka, ki bi bil naknadno dostopen). Zato vabljeni, da nam v naprej zaupte svoja vprašanja in dileme, da vam na izobraževanju nanje čim bolj uporabno odgovorimo.Grožnja z mobingom (četudi neutemeljena) je še vedno tista, ki se je delodajalci najbolj bojijo. Delodajalci so pogosto odgovorni za mobing, ker ne sprejmejo osnovnih pravnih ukrepov, to pa jih dela ranljive v odnosih z zaposlenimi. Udeleženci bodo izvedeli, kako ravnati in kdaj so grožnje »prazne«. Posebej pa bomo govorili tudi o »staffingu«.

Izobraževanje je namenjeno vodstvenim delavcem, poslovodjem in lastnikom podjetij ter osebam, ki jim s svojim delovanjem pri tej problematiki svetujejo ali pomagajo.


Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Kaj je in kaj ni mobing (trpinčenje na delovnem mestu)?

2) Položaj, odgovornost in dolžnosti delodajalca.

3) Trpinčenje nadrejenih s strani podrejenih.

4) aktualna sodna in inšpekcijska praksa.

5) 
Praktične dileme, nasveti in rešitve - pojasnila, odgovori na vprašanja udeležencev izobraževanja in diskusija.

 

Predavateljica 
Alja Fakin

Odvetnica Alja Fakin ima več 15-letne praktične izkušnje pri pogajanju, sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb, pri delovnopravnih in gospodarsko poslovnih vsebinah, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se večini dilem in nesporazumov izogne že pred morebitnimi zapleti. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na videokonferenci v živo, e-gradivo in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 4. 2021.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2021041202 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si