Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Varstvo osebnih podatkov v času Covid ukrepov - obveznosti delodajalca

9. 4. 2021

13.30 začetek
15.00 zaključek

SPLETNI SEMINAR

Kotizacija

Člani: 89 € + DDV
Ostali: 99 € + DDV

E-PRIJAVA

 Kdaj: petek, 9. aprail 2021, ob 13.30 
Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta in le v živo (brez posnetka, ki bi bil naknadno dostopen). Zato vabljeni, da nam v naprej zaupte svoja vprašanja in dileme, da vam na izobraževanju nanje čim bolj uporabno odgovorimo.

 

 

V času COVID-19 razmer so delodajalci soočeni z zahtevami protikoronskih zakonov in tudi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so usmerjena k zmanjševanju tveganj za razširjanje okužbe znotraj posamezne organizacije. Nedvomno se praktično vsak ukrep, ki ga delodajalec uvede, nanaša na obdelavo delavčevih osebnih podatkov. Tako se v teh težkih časih, ko se vsi delodajalci trudijo zagotoviti delo, ohraniti zaposlitve in hkrati delavcem omogočiti varna delovna okolja, odpirajo mnoga vprašanja glede varnosti in obdelave podatkov zaposlenih v povezavi s SARS-CoV-2; kot so merjenje temperature, izpolnjevanje različnih vprašalnikov, napotovanje na testiranje, beleženje rezultatov testiranj, karanten, izolacij ipd.

Vljudno vabljeni!

 

PROGRAM

Na seminarju se bomo dotaknili pravniih temeljev za te ukrepe, navedli bomo nekatere dobre ter izpostavili tudi slabe prakse, ki smo jim zaznali v praksi v preteklih mesecih. Največkrat smo zasledili naslednje dileme:

 • Ali lahko NIJZ delodajalcu naloži dolžnost odločanja o karanteni, zbiranja in posredovanja podatkov zaposlenih?
 • Ali lahko delodajalec zahteva, da se vsi zaposleni preventivno testirajo za Covid-19?
 • Ali je delavec, ki je zdrav in ne kaže znakov okužbe in odkloni testiranje, lahko odpuščen ali drugače sankcioniran? Ali je lahko kakorkoli kaznovan, ker ogroža zdravje ostalih zaposlenih čeprav je zdrav in ne kaže znakov okužbe?
 • Ali delodajalec lahko odredi merjenje temperature zaposlenim?

Posebej bomo prikazali tudi, kje so meje, kjer se pristojnost delodajalca konča, ko je potrebno izvajati včasih zapletena priporočila NIJZ. Vsebina:

 • Pravni temelji pri obdelavi osebnih podatkov v času korona krize in ukrepi, ki jih je potrebno izvajati pri obdelavi posebnih vrst (v tem primeru zdravstvenih) podatkov
 • Merjenje temperature (katere podatke lahko delodajalec zbira, kako zagotoviti anonimnost, ko je ta potrebna)
 • Napotovanje na testiranja
 • Beleženje razultatov testiranja
 • Kako, če sploh obvestiti sodelavce
 • Koliko časa hraniti podatke, ki se zbirajo v času korona krize

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izobraževanje je namenjeno
 pooblaščenim osebam za varstvo podatkov, kadrovskim delavcem, vodjem pravnih služb, vodilnim skrbnikom procesov v organizacijah ter drugemu vodstvenemu osebju tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

Predavateljica

mag. Rosana Lemut Strle 

Predavateljica je odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge ''Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije''. 

DODATNO POJASNILO: Projekt NAPREJ
V slopu dogodka bomo prisotnim predstavili uporabne strokovne vsebine projekta NAPREJ, ki so na voljo brezplačno za vse delodajalce. 

Namen projekta  NAPREJ je pomagati podjetjem in njihovim zaposlenim, še posebej starejšim od 45 let, pri obvladovanju in preprečevanju psihosocialnih dejavnikov tveganja. V okviru projekta je oblikovan program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT).

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

*****************************************************************

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 4. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210409 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.