Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Optimizacija dela in časa

delavnica

4. junij 2021

11.00 začetek
12.30 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

Trajanje: 4 andragoške ure.

Kotizacija

Člani: 159 € + DDV
Ostali: 190 € + DDV

Za prijave več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; za člane 129 € + DDV, za ostale 170 € + DDV.


e-PRIJAVA

Kdaj: 4. junija 2021, ob 11. uri 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto) ali virtualno preko ZOOM-a (odvisno od veljavnih ukrepov in razmer vezanih na preprečevanje okužb in obolenj z virusom COVID).


Delavnica je namenjena vsem, ki želijo optimizirati svoj čas, se rešiti dozdevno brezupne časovne stiske ali pa le ponovno ozavestiti pomen upravljanja časa na svojem delovnem mestu.

Cilj delavnice je spoznati in osvojiti učinkovita načela organizacije dela ter s tem povečati učinkovitost na delovnem kot tudi na zasebnem področju.

Skupaj bomo predstavljene tehnike umeščali v konkretne situacije s katerimi se srečujemo v svojem delovnem okolju.

Koristi udeležencev: Krepitev lastnega vpliva na učinkovito upravljanje časa pri svojem delu..

Vljudno vabljeni!

Vsebina

KAJ BODO UDELEŽENCI PREVERILI, VADILI IN UTRJEVALI:

• Organiziranje samega sebe (kreativne in rutinske naloge, razdelitev glede pomembnost in nujnost, postavljanje prioritet)

• Tehnika kvadrantov

• Tatovi (požiralci) časa

• Pomanjkanje sposobnosti asertivnega vedenja kot tat časa?

• Postavljanje SMART ciljev

• Paretovo načelo

• Tiha ura, storilnostna krivulja

• Tehnike za upravljanje s časom

• Pripomočki za upravljanje časa

• Katere so ključne navade uspešnih ljudi?

• Kolo življenja. Kako najti ravnotežje med delom in ostalimi področji?

• Hitra sprostitvena tehnika: vaja za dihanje

 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je predavateljica, andragoginja, učiteljica slovenskega jezika, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. Leta 2008 je končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Zaključila je enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. V primeru, da bo izvedba v sejini sobi in ne virtualno, bodo udeleženci prejeli tudi napitke in prigrizek med odmorom (na ustrezn, varen način).

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 6. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210604+ matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si