Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Predstavitev projekta in orodja PKMO

spletni dogodek

Kostno
mišična obolenja in psihosocialna tveganja (kot npr. stres) pri delu so že desetletja glavni vzrok
zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega
upokojevanja delavcev. Analiza stanja kaže, da se pojavnost kostno mišičnih obolenj in duševnih
stresnih motenj v Sloveniji iz leta v leto povečuje, prav tako se podaljšuje povprečno trajanje bolniške
odsotnosti.
V okviru projekta
Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno mišičnih obolenj in p sihosocialnih
tveganj pri delu nameravamo organizirati spletne dogodke in programe izobraževanj ter usposabljanj,
ki bodo brezplačni in dostopni širši javnosti.
Prvi spletni dogodek, ki ga bomo izvedli bo potekal 21. aprila 2021 ob 13.uri.
Trajal bo en
o uro, prijava je možna do ponedeljka, 19. aprila 2021. Spletni dogodek bo potekal
preko aplikacije ZOOM Webinar, prijavljenim pa bomo poslali povezavo na dogodek. Povezava na
spletno prijavo: https://anketa.n ijz.si/a/126599
Na spletnem dogodku bodo predstavljeni:
1. Kratka analiza stanja kostno mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Sloveniji;
2. Spletno orodje, ki vključuje nabor ukrepov za preprečevanje novih in obvladovanje obstoječih
tovrstni h obolenj na delovnem mestu;
3. Predstavitev promocijskega videa projekta.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo Vam z veseljem na voljo na elektronskem naslovu:
organizacija.dogodkov@nijz.si , nadja.cakic@nijz.si ali na telefonski številki: 051 370 320.
V upanju, da se nam pridružite, Vas lepo pozdravljamo!
dr. Ticijana Prijon, vodja projekta.

 

 

 

 

Kostno mišična obolenja in psihosocialna tveganja (kot npr. stres) pri delu so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev. Analiza stanja kaže, da se pojavnost kostno mišičnih obolenj in duševnih stresnih motenj v Sloveniji iz leta v leto povečuje, prav tako se podaljšuje povprečno trajanje bolniške odsotnosti.

V okviru projekta Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu NIJZ s partnerji organizira spletne dogodke in programe izobraževanj ter usposabljanj, ki bodo brezplačni in dostopni širši javnosti.

Prvi spletni dogodek bo 21. aprila 2021, ob 13.uri.

Trajal bo eno uro, prijava je možna do ponedeljka, 19. aprila 2021. Povezava na spletno prijavo: https://anketa.nijz.si/a/126599. Spletni dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM Webinar. 

Na spletnem dogodku bodo predstavljeni:

1. Kratka analiza stanja kostno mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Sloveniji

2. Spletno orodje, ki vključuje nabor ukrepov za preprečevanje novih in obvladovanje obstoječih tovrstnih obolenj na delovnem mestu

3. Predstavitev promocijskega videa projekta

Za vsa morebitna dodatna vprašanja so vam na voljo na elektronskem naslovu: organizacija.dogodkov@nijz.si, nadja.cakic@nijz.si ali na telefonski številki: 051 370 320.

 

 

 

Projekt »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu«. Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.