Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Model odličnosti EFQM in izvedba samoocene

brezplačno izobraževanje (štiri srečanja oz. delavnice)

Srečanja (delavnice) potekajo od 9. do 15. ure:

19. 5. 2021
20. 5. 2021
3. 6. 2021
1. 7. 2021

VIRTUALNO

Udeležba tega izobraževanja je brezplačna za vse, a je potrebna predhodna prijava (do 3. maja) na vse štiri delavnice, ki tvorijo vsebinsko celoto izobraževanja. 

Na posamezno srečanje/delavnico se ni mogoče  prijaviti!

Število mest je omejeno
na 10 podjetij (delavnic se lahko udeležita po 2 sodelavca iz posamezne organizacije).

 

 

SPIRIT Slovenija, v vlogi nacionalne izvajalske organizacije za področje poslovne odličnosti, tudi letos finančno omogoča izvedbo štirih brezplačnih delavnic uvajanja poslovne odličnosti v podjetja, ki jih bo izvedel SIQ.


   

 

Izobraževanje bo potekalo v štirih srečanjih oz. v štirih delavnicah, ki bodo izvajane 
v maju, juniju in juliju, virtualno, vsakič od 9. do 15. ure: 

1. sklop: 19. in 20. 5. 2021
2. sklop: 3. 6. 2021
3. sklop: 1. 7. 2021 

Prijave sprejemamo le za udeležbo na vse štiri (4) delavnice. Na posamzno delavnico se ni mogoče prijaviti, saj gre za sklop 4 posamičnih delavnic, ki se vsebinsko povezujejo in dopoljnjujejo med seboj v celoto!

Delavnice bo vodil predavatelj in licencirani EFQM trener mag. Rajko Novak.

Izvajanje delavnic je zastavljen zelo praktično, po načelu učenja z delom (angl. learning by doing),  s poudarkom na horizontalni izmenjavi znanja in izkušenj med udeleženci delavnic.  

 

Število udeležencev je omejeno na 10 podjetij, delavnic se udeležita po 2 sodelavca iz posamezne organizacije. 

 

Namen delavnic je podjetjem predstaviti model poslovne odličnosti EFQM kot orodje za samoocenjevanje, kot vodilo za identificiranje področij za izboljšave ter kot strukturo za sistem celovitega upravljanja organizacije katerega temeljni namen je dvig konkurenčnosti organizacije.

Namen delavnic je organizacijam z uporabo modela EFQM pomagati:

  • razvijati zmogljivosti za izboljšanje uspešnosti poslovanja, izvajanje sprememb in obvladovanje transformacij, ki jih narekujejo globalni trendi;
  • izmeriti, kje so na poti dolgoročne uspešnosti in trajnostnega razvoja – in zagotoviti povratne informacije za strateške in operativne izboljšave ter
  • širiti ideje, pridobivati vpoglede in dobre prakse.


S tem ciljem bodo udeleženci spoznali model EFQM in koristi, ki jih njihovim organizacijam lahko prinaša njegova uporaba ter se usposobili za uporabo diagnostičnega in ocenjevalnega orodja RADAR za prepoznavanje prednosti in priložnosti za izboljšave. Usposabljanje se zaključi z izvedbo ene od enostavnejših oblik samoocenitev in na tej osnovi pripravo akcijskega načrta izboljšav.

Vljudno vabljeni!

Vsebina štirih (4) enodnevnih delavnic EFQM ter usposabljanje za samostojno izvedbo samoocenjevanja:

 

  1. delavnica: Poslovna odličnost, model EFQM in koristi njegove uporabe
  2. delavnica: Koristi samoocenjevanja, metode in orodja ter samoocenitev
  3. delavnica: Analiza rezultatov samoocen, ključnih ugotovitev ter priprava akcijskih načrtov za izvedbo izboljšav in
  4. delavnica: Predstavitev izvedenih aktivnosti na prioritetnih področjih ter izmenjava izkušenj organizacij pri razvijanju poslovne odličnosti.

 
Oglejte si VIDEO delavnic, ki so potekale jeseni 2020

Predavatelj
mag. Rajko Novak

Delavnice bo izvajal predavatelj in licencirani EFQM trener mag. Rajko Novak pri SIQ.

Mag. Rajko Novak je licencirani trener EFQM in vodilni ocenjevalec v projektu Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Sodeloval je tako pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti EFQM 2013 kot novega modela 2020. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov, poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja. Več kot dve desetletji in pol je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ.

 

PRIJAVE na izobraževanje sprejemamo do 3. maja 2021.

 

Izobraževanje, ki se bo izvajalo v štirih srečanjih oz. delavnicah, je brezplačno, a je nanj potrebna predhodna prijava.

Prijava na posamezno srečanje oz. delavnico tega izobraževnja ni mogoče, saj vsa štiri srečanja tvorijo celotno izobraževanje!

Število udeležencev je omejeno na 10 podjetij, delavnic se udeležita po 2 sodelavca iz posamezne organizacije. 

Prijave in podrobnejša pojasnila uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.