Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Novosti pri plačevanju DDV od 1. 7. 2021 dalje

1. 6. 2021

13.00 začetek
15.00 zaključek 

VIRTUALNO (ZOOM)

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Kotizacija

Člani: 79 € + DDV
Ostali: 117 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; za člane 53 € + DDV, za ostale 79 € + DDV.

e-PRIJAVA


V mesecu juliju letošnjega leta se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati spremembe evropske direktive o DDV. Na webinarju pa bomo predstavili tudi novosti, ki nas po predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo s 1. 1. 2022. 

To izobraževanje je namenjeno: 
 - vsem, ki vas zanimajo novosti pri obračunavanju in plačevanju DDV in bi se radi nanje čim bolj pripravili (osebam iz gospodarskih služb, javnega sektorja, računovodskih servisov, samostojni podjetniki...),
 - še posebej tistim, ki prodajate blago preko spleta
 - ali opravljate storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.


Kdaj
: torek, 1. junij 2021, ob 13. uri
Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta in brez snemanja. 


V mesecu juliju letošnjega leta se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati spremembe evropske direktive o DDV. Po objavljenem predlogu sprememb Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV bomo tako tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 dobili kar nekaj sprememb pri obračunavanju in plačevanju DDV. Pri spletni prodaji blaga bodo davčni zavezanci dobili novo možnost registracije posebne ureditve, ukinili pa se bodo tudi letni mejni zneski za prodajo blaga na daljavo v posameznih državah članicah EU. Predlog sprememb zakona predvideva novo ureditev obdavčitve prodaj blaga z uporabo elektronskih vmesnikov. Na webinarju bomo obravnavali tudi novo posebno ureditev za storitve, ki se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Povedali pa bomo tudi, kakšne novosti nas čakajo pri obračunu DDV in pošiljkah neznatne vrednosti iz uvoza.

Na webinarju bomo predstavili tudi novosti, ki nas po predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo 1. 1. 2022. Če vas novosti zanimajo, vas vabimo, da se udeležite.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Predvidene spremembe Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV, ki se bodo začele uporabljati 1. 7. 2021 in tiste, ki se bodo začele uporabljati 1. 1. 2022,
 • ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga s 1. 7. 2021,
 • novosti pri predlaganju obračuna DDV (ukinitev obrazca DDV-O),
 • obdavčitev spletne prodaje blaga končnim potrošnikom - prodaja blaga na daljavo znotraj Unije (nov prag v vrednosti 10.000 evrov letno od 1. 7. 2021 dalje),
 • novosti pri dobavi blaga z uporabo elektronskih vmesnikov (trg, platforma, portal ipd.) – nova posebna ureditev,
 • novosti pri odbijanju vstopnega davka (odbitek pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida),
 • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev od 1. 1. 2022 dalje,
 • spremembe pri identifikaciji za namene DDV s 1. 7. 2021 pri opravljanju storitev končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU (posebna ureditev),
 • novosti pri obdavčitvi prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav uvoženega blaga (vrednost do 150 evrov) do 1. 7. 2021 dalje,
 • posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu (vrednost do 150 evrov),
 • spremembe pri posebni ureditvi za male kmete s 1. 1. 2022,
 • novosti pri izdajanju računov v papirni obliki s 1. 1. 2022 in
 • oprostitve pri dobavah blaga v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU.


Izobraževanje je namenjeno:

√ vsem, ki vas zanimajo novosti pri obračunavanju in plačevanju DDV in bi se radi nanje čim bolj pripravili,
√ še posebej pa tistim, ki prodajate blago preko spleta 
√ ali opravljate storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.
Webinar je primeren za udeležence v gospodarskih družbah, računovodskih servisih, javnem sektorju in za samostojne podjetnike. 

Praktična naravnanost tega izobraževanja vam bo prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Maja Dolinar Dubokovič


Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d. o. o. Medvode, kot davčna svetovalka.
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na kongresih, seminarjih in drugih izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 5. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210601 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Projekt POLET

Projekt »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« izvaja od oktobra 2018 Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, bo v projektu razvit in v podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako bodo izdelana spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.