Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

BREZPLAČNO E-strokovno srečanje s področja trajnostnega poslovanja

25. 5. 2021 - PRESTAVLJENO na 1. 6. 2021

13.00 začetek
14.00 zaključek

VIRTUALNO

Udeležba je brezplačna za vse, a je potrebna predhodna prijava. 

ePRIJAVA

Dan pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega dogodka.

 


  

 


Iz 25. 5. 2021 - PRESTAVLJENO na 1. 6. 2021

Vse prejete prijave za termin 25. maj, so avtomatično prenešene na nov termin, na 1. junij.


Vsi lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju družbe, organizacije in vsak posamezno. Nekateri koncept trajnosti šele spoznavate, drugi ste že na poti trajnosti, kako naprej?

Na kratkem strokovnem srečanju se želimo skupaj z vami dotakniti aktualne teme, kako trajnost razumeti ter jo udejanjiti v praksi najprej pri sebi, v naših organizacijah in širšem družbenem okolju.:
 

 

Vljudno vabljeni!

PROGRAM SREČANJA

 

13.00 - 13.20 TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEGIJA ORGANIZACIJE, dr. Nenad Savič, Adria Mobil, d. o. o.

  • Prednosti organizacij, ki delujejo trajnostno
  • Trajnostni izzivi
  • Kaj lahko jutri prenesemo v prakso

13.20 - 13.35 IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA ORGANIZACIJE, IZDELKA IN STORITVE, Barbara Koželjnik, SIQ Ljubljana

  • Izračun ogljičnega odtisa, kot eno od orodij v sistemu ravnanja z okoljem
  • Načrtovanje zmanjševanja emisij
  • Osnovne informacije o izračunu ogljičnega odtisa

13.35 - 13.55 Vprašanja udeležencev / diskusija / izmenjava izkušenj
13.55 - 14.00 Zaključek srečanja

 

Predavatelja srečanja:
Nenad Savič in Barbara Koželjnik

Dr. Nenad Savič je od junija 2017 direktor sektorja Kakovost v podjetu Adria Mobil, prejemniku najvišjega državnega priznanja za odličnost v poslovanju (PRSPO) v letu 2016. Pred tem je dvajset let uspešno delal kot poslovni svetovalec na področju razvoja poslovnih strategij, poslovne odličnosti ter trajnostnega delovanja v Sloveniji in tujini. Je soavtor knjige Trajnostne poslovne strategije in trajnostni poslovni modeli v slovenski praksi (SPIRIT Slovenija, javna agencija; 2018). Je tudi EFQM ambasador odličnosti ter licenciran evropski ocenjevalec poslovne odličnosti, kvalificiran tudi za izvajanje EFQM licenčnih tečajev kateri temeljijo na trajnostnem delovanju podjetij.

Barbara Koželjnik je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na SIQ deluje na področju Ocenjevanja sistemov vodenja kot presojevalka za sisteme vodenja kakovosti ISO 9001 in ravnanja z okoljem ISO 14001. Organizacijam pomaga pri izračunu in verifikaciji ogljičnega odtisa, in sicer v skladu z veljavnimi smernicami in zakonodajo preverjanja točnosti dokumentacije in izjav o skladnosti za fluorirane toplogredne pline. Ima večletne izkušnje s področja kemijske analitike ter z uvajanjem in vzpostavljanjem akreditiranih, validiranih in hišnih metod, ki jih je pridobila v Eurofins ERICo. Izkušnje s področij okoljske zakonodaje in obvladovanja kemikalij/materialov za tehnološke procese skladno z REACH in RoHS zakonodajo, izkušnje z izvajanjem okoljskih monitoringov in z njimi povezanih aktivnosti po SIST ISO 17025 ter izkušnje s predavanjem pa je pridobila v Gorenju. Je tudi svetovalka za kemikalije ter varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga po cesti in železnici.

 

PRIJAVE in POVEZAVA do e-srečanja.

 

E-strokovno srečanje bo potekalo v spletni e-učilnici v živo. Dan pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega dogodka. Za nemoteno sodelovanje na on-line dogodku potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

 

Prijave in podrobnejša pojasnila:

ePRIJAVA

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (Marjeta Gabrovšek / Tel: (01) 5609 712 / marjeta.gabrovsek@siq.si) 


Dodatna pojasnila:
mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.