Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Učinkovito obvladovanje proizvodnje

5. 7. 2021

9.00 začetek
15.00 zaključek

Izobraževanje traja 7 šolskih ur.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije (239 € + 22 % DDV) uredite pri:

e-PRIJAVA 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Proizvodni proces vodijo osebe z različnimi znanji in izkušnjami. Napačni pristopi vodij in neustrezne oblike vodenja lahko povzročajo materialno in moralno škodo v organizaciji. Za doseganje zastavljenih ciljev je predpogoj, da je oseba, ki vodi proizvodnjo strokovno usposobljena ter ima vodstvene in komunikacijsko-motivacijske spretnosti. 

Naloga vodje je, da ustrezno načrtuje, organizira, koordinira in nadzira proizvodni proces, prav tako pa je potrebna motivacija oseb, ki ta proces izvajajo. Vodja prevzema odgovornost za vse svoje odločitve in tudi za doseganje zastavljenih ciljev.

 

Koristi za udeležence:

 • Pridobite znanje o ustreznem načrtovanju, organiziranju, koordiniranju in nadziranju proizvodnega procesa v spremenjenih okoliščinah.
 • Seznanite se s prednostmi in slabostmi neustreznega planiranja, organiziranja in nadziranja procesa.
 • Pridobite načine učinkovitega spremljanja nadziranja proizvodnega procesa v trenutnih razmerah.
 • Naučite se učinkovitega ukrepanja v primeru nedoseganja zastavljenih ciljev, ko so spremenjene okoliščine utečenega delovanja organizacije.
 • Spoznate vlogo vodje proizvodnje, njegove naloge in odgovornosti.
 • Spoznate način ustreznega komuniciranja z zaposlenimi v proizvodnem procesu.
 • Spoznate praktične primere motiviranja zaposlenih v proizvodnji, tudi v spremenjenih okoliščinah delovanja organizacije.


Izobraževanje je namenjeno in koristno:
• vodjem proizvodnje in delovnih skupin,
• planerjem, izmenovodjem, vodjem oddelkov ter
• vsem, ki želite spoznati učinkovito obvladovanje proizvodnega procesa.

Vljudno vabljeni!

Vsebina 

 

 • Temelji uspešnega obvladovanja proizvodnega procesa.
 • Pogoji za uspešno organizacijo proizvodnega procesa v spremenjenih okoliščinah.
 • Kako ustrezno planiramo proizvodni proces-kaj je makro planiranje in zakaj je koristno?
 • Kakšne so prednosti pravilnega makro planiranja in kakšne so slabosti neustreznega makro planiranja?
 • Kakšne so koristi mikro planiranja, kako ga izvajamo in katere so najpogostejše napake pri njem?
 • Prednosti ustreznega nadzorovanja proizvodnega procesa.
 • Vloga vodje proizvodnje v proizvodnem procesu, njegove kompetence in najpogostejše napake pri vodenju.
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu- kako, na kakšen način, odgovornost za izvajanje
 • Motiviranje zaposlenih v proizvodnem procesu.
 • Pomembnost urejenosti proizvodnje.
 • Primeri ustreznega komuniciranja.

 

Predavateljica
Alenka Bonbek

Alenka Bonbek je po izobrazbi ing. metalurgije. Svoje, več kot 30-letne delovne izkušnje si je kot vodja proizvodnje in tudi kot vodja kakovosti nabirala v več organizacijah. Svoje znanje in izkušnje uspešno uporablja kot samostojna svetovalka pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti ISO 9001:2015, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018 ter sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji po zahtevah standarda IATF v različne organizacije. Je zunanja sodelavka pri SIQ.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.