Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako pravilno vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine? (s prikazom izpolnjevanja in vzorcem pravilne e-vloge)

5. 7. 2021

13.00 začetek
15.00 zaključek 

virtualno

S PRAKTIČNIM PRIKAZOM in PRAVILNO IZPOLNJENIM VZORCEM e-VLOGE!

Kotizacija

Člani: 89 € + DDV
Ostali: 117 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; za člane 53 € + DDV, za ostale 79 € + DDV.

e-PRIJAVA

 

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo - tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše znanje, tako pravil postopka, kot tudi ostalih pravnih in strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo v izvršilnem postopku. 

 

Kdaj: ponedeljek, 5. julij 2021, ob 13.00 

Kje
: izobraževanje bo potekalo preko spleta in brez snemanja. 

 

 

Z uveljavitvijo interventne zakonodaje so se pojavila še nova vprašanja in dileme. Iz izvršbe so izvzeti vsi prejemki, prejeti na podlagi interventne zakonodaje (z izjemo nadomestila plače). Poleg tega so bile vse izvršbe odložene in davčne izvršbe zadržane od 11. aprila 2020 do 31. maja 2020, ter so se 1. junija 2020 nadaljevale vse do sprejetja PKP7, ki je ponovno uvedel odlog izvršbe, vendar le za dolžnike, ki so fizične osebe. Tako so bile izvršbe zoper dolžnike – fizične osebe odložene od 31. decembra 2020 in vse do 18. aprila 2021, zato se vse izvršbe od 19. aprila 2021 dalje (po uradni dolžnosti) nadaljujejo.

Poiskali bomo odgovore na vprašanja:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kaj moram vedeti o plačilu takse in izvršilnih stroških?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kako potekajo poizvedbe o dolžnikovih računih, plači, nematerializiranih vrednostnih papirjih?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?


Izobraževanje je namenjeno 
osebam, ki se pri svojem delu in poslovnih opravilih srečujejo s postopki izterjave in zavarovanja terjatev ne odvisno od tega ali imajo pravno izobrazbo ali ne.


Vljudno vabljeni!

PROGRAM:


 • Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
  • vsebina predloga (novost novele ZIZ-L glede temelja zahtevka…)
  • verodostojne listine po ZIZ (izpisek odprtih postavk…)
  • identifikacijski podatki o upniku in dolžniku (podatki o dolžnikovem premoženju…)
 • Izpolnjevanje elektronskega obrazca predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s strokovnimi pojasnili
  • vložitev predloga
  • plačilo sodne takse
 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL
  • sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi
  • ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ (novosti Novele ZIZ-L)
  • plačilo dolžnika (dolžnost umik?)
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi VL
  • »obrazloženost« ugovora
  • nadaljevanje postopka na pravdi …
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL
  • odstop zadev na posamezna okrajna sodišča,
  • postopek izvršbe

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S PRAKTIČNIM PRIKAZOM IZPOLNJEVANJA eOBRAZCA - PREDLOGA ZA IZVRŠBO!

Udeleženci prejmejo v gradivu VZOREC PRAVILNO IZPOLNJENE VLOGE!Predavateljica
Dida Volk 

 Dida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na webinarju, e-gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 7. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210705 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.