Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Zagotavljanje varnosti in skladnosti proizvoda – integriteta proizvoda

28. maj 2021

09.00 začetek
10.45 odmor
11.00 nadaljevanje
13.00 zaključek


Seminar bo potekal v spletni e-učilnici v živo, brez posnetka.
Pred seminarjem boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta. 

Kotizacija:

Člani: 171 € + DDV
Ostali: 190 € + DDV

e-PRIJAVA

 

Izobraževanje poteka v sodelovanju GZDBK in SIQ.

     

 


Osnovni namen seminarja je izpostaviti ključne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, da so lahko dani na trg. Čeprav je tematika splošnega značaja, se bomo omejili na ne-prehranske proizvode. Podali bomo številne primere iz industrije motorjev in vozil, ki prednjači po zahtevah glede varnosti zaradi visokih tveganj v prometu, strmega trenda kompleksnosti proizvoda in zahtev do dobaviteljev. Poznavanje vsebine daje podlago za razumevanje kupčevih zahtev in osnovo za obrambo pred neosnovanimi zahtevami.


Pridobljeno znanje je osnova za vzpostavitev pristopa, ki sistematično vključi analizo tveganj in obvladovanje preventivnih in kurativnih ukrepov za preprečitev tveganj ali omejitev njihovih posledic.

NOVOST

Kdor koli v dobavni verigi, pa naj bo to proizvajalec ali distributer, je zakonsko odgovoren, da v okviru svoje pristojnosti obvladuje varnost in skladnost proizvoda z zakonodajo. Preprečiti mora tveganje za telesno poškodbo, okvaro dihal ali smrt.

CILJNA SKUPINA SLUŠATELJEV:

 • direktorji podjetij
 • predstavniki vodstva in odgovorni za sisteme vodenja kakovosti
 • vodje kakovosti
 • vodje razvoja
 • vodje proizvodnje
 • proizvajalci in posredniki
 • vsi, ki vas zanima zagotavljanje varnosti in skladnosti proizvo 


Vljudno vabljeni!

Dobili boste odgovore na ključna vprašanja:

 • Iz kje izhajajo zahteve za varnost in skladnost proizvodov?
 • Zakaj so pristopi različni v različnih branžah?
 • Kakšne so posledice – kazenska odgovornost za malomarnost, naklepno dejanje?
 • Kakšna je vloga predstavnika vodstva?
 • Kako zahteve za varnost in skladnost proizvodov integrirati v sistem obvladovanja kakovosti?
 • Katere dokaze, zapise potrebujemo?

 

Predavatelj
mag. Frane Koren

Mag. Frane Koren ima več kot 25 let izkušenj s proizvodnimi procesi. Od leta 1991 je bil vodja zagotavljanja kakovosti in član vodstva podjetja Hidria AET. Vzporedno s preusmeritvijo podjetja na evropske trge je razvijal integriran sistem vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 in ISO/TS 16949. V sistem vodenja je vgradil tudi smernice poslovne odličnosti po modelu EFQM. V skladu s pričakovanji kupcev je opravil šolanje 6 sigma Deployment Champion. Od leta 2011 je odgovoren za razvoj sistema vodenja na nivoju korporacije Hidria. Proces stalnega izboljševanja sistematično nadgrajujejo s sinergijo pristopa 6 sigma in principov operativne odličnosti.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, in potrdila.
Potrdila izdela SIQ.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 5. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210528 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.