Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izbira in ocenjevanje dobaviteljev v avtomobilski industriji

E-delavnica

2. 7. 2021

9.00 začetek
13.00 zaključek

VIRTUALNO 

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije (190 € + 22 % DDV) uredite pri SIQ.

e-PRIJAVA

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo,

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

V moderne avtomobile je vgrajeno približno 30.000 delov, velik del le teh vpliva tudi na varnost vozil. Zato so v avtomobilski industriji zahteve po visoki stopnji kakovosti in zanesljivosti dobav, že od nekdaj ključnega pomena. Zanesemo se lahko le na dobavitelje, ki obvladujejo svoje procese in razumejo specifične potrebe odjemalcev, obenem pa stremijo k nenehnim izboljšavam in napredku.

Tudi zato zahteve novega standarda IATF 16949:2016 natančno določajo kriterije za izbiro in ocenjevanje dobaviteljev.

 

Koristi za udeležence:
Na delavnici spoznate zahteve, ki jih sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji postavlja odgovornim za obvladovanje dobaviteljev. Skozi obravnavo študijskih primerov pridobite praktično znanje, potrebno za uspešno sodelovanje z dobavitelji, ki vam bodo zagotavljali pričakovano stopnjo kakovosti in zanesljivosti.


Izobraževanje je namenjeno in koristno za:

• Vodilni in vodstveni kader v avtomobilski industriji

• Odgovorni za proces nabave, zaposleni v službi nabave

• Odgovorni za obvladovanje dobaviteljev v organizaciji

• Izvajalci presoj pri dobaviteljih

• Odgovorni za sisteme vodenja kakovosti

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina 

 

• Zahteve standarda IATF 16949:2016 za obvladovanje dobaviteljev

• Pomembnost dobaviteljev – izbira dobaviteljev ter kdaj, zakaj in kako jih ocenjevati

• Razvoj dobaviteljev

• Presoje dobaviteljev

• Prevzem dobavljenih izdelkov in storitev

• Postopek potrditve prvih vzorcev dobaviteljev – PPAP / VDA 2

• Reševanje reklamacij - 8D

• Praktični primeri

 

Predavatelj
mag. Dušan Zorc

Mag. Dušan Zorc je svoje izkušnje s področja kakovosti pridobival v Iskri, SIQ-ju in tudi v mednarodnem podjetju, ki izdeluje sklope za avtomobilsko industrijo. Je vodilni presojevalec po zahtevah standarda ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 in BS OHSAS 18001 pri SIQ. Tečaj za vodilnega presojevalca po zahtevah standarda ISO/TS 16949 in dokvalifikacijo po zahtevah standarda IATF 16949:2016 je uspešno zaključil pri International Automotive Task Force, kjer se je izpopolnil tudi za izvajanje presoj po IATF 16949 (IATF, št. certifikata 5-ADP-12-06-1977), kot vodilni presojevalec pa izvaja presoje tako pri SIQ kot tudi pri Quality Austria. Je SIQ predavatelj za vsebine IATF, Kontrolni plani, FMEA itd. ter samostojni svetovalec na področju kakovosti.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si  

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.