Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

(Ne)obvezni interni akti in evidence na področju dela in socialne varnosti

18. 10. 2021

13.00 začetek
15.00 zaključek

VIRTUALNO IN S POSNETKOM

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Kotizacija

Člani: 97 € + DDV
Ostali: 137 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; za člane 53 € + DDV, za ostale 79 € + DDV.


e-PRIJAVA


Kateri so obvezni in kateri priporočeni? Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. V praksi pa je največ kršitev pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa. Ali veste, kako jo morate voditi?


Kdaj
: ponedeljek, 18. oktober 2021, ob 13. uri
Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta, s posnetkom. 


Na seminarju bomo pogledali, kateri so obvezni interni akti (akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o preverjanju prisotnosti alkohola, pravilnik o mobingu, načrt promocije na delovnem mestu, izjava o varnosti z oceno tveganja, pravilniki po zakonu o preprečevanju pranja denarja, pravilnik o računovodstvu, …), kateri pa priporočljivi. Predavateljica bo na konkretnih primerih predstavila in opisala, kako se določen interni akt pripravi in na kaj mora delodajalec paziti.

Zakonodaja delodajalcu nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). V praksi je največ kršitev pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa. Ali veste, kako jo morate voditi? Povedali bomo, ali morate vanjo vpisovati tudi uro prihoda in uro odhoda delavca z delovnega mesta. Predavateljica bo tudi pojasnila predloge sprememb tega zakona.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM
 

 

  • Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo pripravo nalaga zakonodaja?

  • Kateri so neobvezni interni akti, so pa priporočljivi?

  • Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost?

  • Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme?

  • Lahko interne akte sestavimo sami?

  • Po kakšnem postopku mora delodajalec interne akte sprejeti, da so veljavni?

  • Katere evidence na področju dela mora delodajalec voditi in kako jih mora voditi?

  • Katere spremembe na področju evidenc dela se nam obetajo, ker so že v pripravi?

 


Izobraževanje je namenjeno:

√ ključnim odločevalcem v podjetju, ki so odgovorni za urejenost aktov in poslovnih evidenc v podjetju oz. njihovim sodelavcem, ki urejajo in ažurirajo interne akte in evidence v podjetju na področju poslovanja in dela v podjetju in  
√ tistim, ki jih vsebina zanima.

Praktična naravnanost tega izobraževanja vam bo prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Davscine | IKS | Digitalna revija za računovodstvo, davščine in financemag. Nina Scortegagna Kavčnik je specializirana za področje delovnega prava in je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s. p. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo. Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 10. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20211018 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si