Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017

23. in 24. 8. 2021

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije (370 € + 22 % DDV) uredite pri SIQ.

e-PRIJAVA

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo,

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, ki jo izvajajo kompetentni presojevalci, pomembno prispeva k vzdrževanju učinkovitega sistema delovanja laboratorija in je hkrati gibalo procesa nenehnega izboljševanja kakovosti delovanja le-tega.

 


Izobraževanje je namenjeno in koristno za:

 • odgovorne za sistem vodenja kakovosti v laboratorijih;
 • bodoče presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju;
 • presojevalce drugih sistemov vodenja;
 • vse, ki želite podrobneje spoznati zahteve novega standarda ter pridobiti znanje in veščine s področja presojanja.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina 

 

 • Pomen in struktura standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

 Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmejo knjižico Procesni pristop.

Predavateljica
Maja Gošnjak 


Mag. Maja Gošnjak, dr.vet.med., je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), na Oddelku za mikrobiološke preiskave živil, vod in drugih vzorcev okolja (OMA) v Celju. S sistemi vodenja kakovosti se je pričela ukvarjati pred več kot 15 leti. Na nekdanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje je sodelovala pri uvajanju sistema vodenja kakovosti ter pri pripravi Laboratorija za sanitarno mikrobiologijo za akreditacijo. Ob ustanovitvi NLZOH je bila vodja kakovosti lokacije Celje, sedaj pa poleg nalog samostojnega analitika opravlja še delo skrbnika kakovosti na OMA in OMM (Oddelek za medicinsko mikrobiologijo) v Celju. Je presojevalka sistemov vodenja kakovosti ter ima več letne izkušnje s pripravo notranjih presoj ter pripravo laboratorija za akreditacijo.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si  

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.