Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako v praksi izvajati notranje presoje sistema vodenja kakovosti v proizvodni dejavnosti

30. 9. 2021

9.00 začetek
15.00 zaključek

Izobraževanje traja 7 šolskih ur.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije (246 € + 22 % DDV) uredite pri:

e-PRIJAVA 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

Vsi udeleženci delavnice brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Z notranjimi presojami sistematično nadzorujemo in izboljšujemo učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve presojevalcev zato uporabljamo za učinkovito odločanje, saj dajejo objektivno oceno o tem, kako v organizaciji izvajamo dogovorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, odpravljamo odstopanja ter se odzivamo na priložnosti za izboljšave. 

Udeleženci delavnice nadgradijo svoje znanje in izkušnje z izvajanjem notranjih presoj v proizvodni dejavnosti ter pridobijo dodatne kompetence notranjega presojevalca.

 

Podali bomo odgovore na pogosta vprašanja:

 • kakšen je namen izvajanja notranjih presoj,
 • katera so načela kakovosti,
 • določitev ciljev notranjih presoj,
 • kako izkoristiti notranje presoje za povečanje uspešnosti in učinkovitosti delovanja,
 • kako se učinkovito pripraviti na presojo procesov,
 • kako prepoznati neskladja v proizvodnih procesih,
 • kako presojati posamezne procese,
 • kako pravilno zapisati ugotovitve ter jih na primeren način skomunicirati s presojancem in vodstvom ter
 • kje so še priložnosti za izboljšanje.


Izobraževanje je namenjeno in koristno:

 • notranjim presojevalcem sistemov vodenja v proizvodnih dejavnostih,
 • predstavnikom vodstva in odgovornim za proizvodne dejavnosti,
 • strokovnjakom in svetovalcem, ki bi radi nadgradili znanje s področja presojanja in
 • vsem, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina 

 

 • Notranje presoje – praktični vidiki
 • Prepoznavanje koristnosti notranjih presoj
 • Prepoznavanje načel presojanja
 • Povzetek ključnih zahtev standardov za sisteme vodenja glede izvajanja notranjih presoj
 • Prepoznavanje zahtevanih kompetenc presojevalcev
 • Študija primera izbranega procesa iz proizvodne dejavnosti
 • Postopek izvedbe notranje presoje (priprava plana presoje, izvedba presoje, zapis ugotovitev, priprava poročila o presoji, predstavitev ugotovitev presoje, določitev ukrepov glede na ugotovitve– praktična delavnica s simulacijo posamezne aktivnostiNačin dela 

 

Na praktičnem primeru in ob aktivnem delu v skupinah bomo izvedli ključne korake notranje presoje, izmenjali izkušnje, se pogovorili o morebitnih pasteh, težavah ali dilemah ter odgovorili na vaša morebitna vprašanja. Udeleženci boste na svoj e-naslov en dan pred delavnico prejeli kratko predstavitev ključnih usmeritev za uspešno izvajanje notranjih presoj v organizaciji, kot predpripravo na delavnico.

  

Predavateljica
Alenka Bonbek

Alenka Bonbek je po izobrazbi ing. metalurgije. Svoje, več kot 30-letne delovne izkušnje si je kot vodja proizvodnje in tudi kot vodja kakovosti nabirala v več organizacijah. Svoje znanje in izkušnje uspešno uporablja kot samostojna svetovalka pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti ISO 9001:2015, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018 ter sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji po zahtevah standarda IATF v različne organizacije. Je zunanja sodelavka pri SIQ.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.