Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola vodenja: Učinkovita poslovna komunikacija (3. od 4. delavnic)

14. 10. 2021

9.00 začetek
15.00 zaključek

Posamezna delavnica traja 7 šolskih ur. 

21. 10. 2021 potekata še 4. delavnica.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

828 € + DDV, za prijave in avansna plačila do 10 dni pred začetkom; če je organizacija imetnik SIQ certifikata ali če se na šolo prijavita najmanj 2 osebi iz iste organizacije;
920 € + DDV za vse ostale prijave na vse 4 delavnice;
246 € + DDV za posamezno delavnico; 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

e-PRIJAVA - 30.9.2021 na 1 delavnico Šole vodenja

e-PRIJAVA - 7.10.2021 na 2 delavnico Šole vodenja


e-PRIJAVA - 14.10.2021 na 3 delavnico Šole vodenja


e-PRIJAVA - 21.10.2021 na 4 delavnico Šole vodenja

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Voditeljska znanja, veščine in spretnosti so ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika ter organizacije. V današnji družbi so vodstvene kompetence potrebne slehernemu od nas, saj pri opravljanju svojega dela delujemo v različnih okoljih in vlogah. Dober vodja se zaveda pomembnosti »vodenja« ljudi, zato skrbi za stalno nadgrajevanje znanja na tem področju. Če vodja pri svojih sodelavcih, članih svojega tima, zbuja zaupanje in spoštovanje, mu bodo tudi sodelavci z veseljem sledili. 

Na štiridnevni Šoli vodenja, kjer boste s pomočjo prikazov najsodobnejših ugotovitev nevroznanosti in psihologije motivacije ter vrste praktičnih vaj, boste okrepili veščino motiviranja sodelavcev ter razvili karizmatičen slog vodenja.

 

V 4-dnevni Šoli vodenja boste:

 • pridobili oziroma nadgradili znanja in veščine, potrebne za uresničevanje strategije in doseganje ambicioznih ciljev,
 • spoznali učinkovita orodja za vodenje sodelavcev ter jih naučili uporabljati v praksi,
 • skozi poglobljeno razumevanje vzvodov motivacije razvili sposobnost navdihujočega vodenja ljudi,
 • osvojili uporabne tehnike za učinkovito komunikacijo, ki jih v današnjem poslovnem svetu kot vodja nujno potrebujete,
 • pridobili konkretne napotke za razvoj osebnega voditeljskega potenciala ter osvojili vsa potrebna znanja, da postanete karizmatičen vodja, ki mu bodo ljudje z veseljem sledili.


Šola poteka v obliki delavnic, na katerih prevladujejo aktivne metode dela. Praktične vaje se izvajajo v manjših skupinah z uporabo tehnik viharjenja možganov, poenotenja razumevanja, določanja prioritet in doseganja konsenza.

Udeleženci boste izpolnili samoocenitveni vprašalnik osebnih menedžerskih potencialov, vključno z identifikacijo področij potrebnih nadaljnjega razvoja, ter pridobitve konkretnih, natančnih priporočil glede razvoja osebnega sloga vodenja, ki bodo v celoti prilagojeni potrebam in zmožnostim posameznika.

Udeležbo priporočamo:

 • vodilnim managerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom,
 • vodjem oddelkov, procesov, skupin, timov in projektnim vodjem,
 • vsem vodjem, ki želijo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi,
 • vsem vodjem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in želijo nadgraditi tehniko vodenja,
 • vsem, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce ter
 • vsem, ki želite pridobiti tovrstna znanja.

 

Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE VODENJA

1. dan – STRATEŠKO IN CILJNO VODENJE, 30. september

 • Navdihujoče poslanstvo, vizija, strategija in skupne vrednote

 • Razvoj želene organizacijske kulture (ključne kompetence zaposlenih)

 • Ciljno vodenje – naravnanost v dosežke

 • Orodja ciljnega vodenja in zagotavljanja uspešnosti (letni, ocenjevalni in razvojni razgovori)

2. dan – VODENJE IN MOTIVACIJA SODELAVCEV, 7. oktober

 • Dejavniki motivacije in kako jih zagotoviti

 • Ciljno vodenje v vsakodnevni praksi (smotrna uporaba tehnik orodij ciljnega vodenja)

 • Spodbujanje in vodenje sodelavcev različnih generacij

 • Motivacija in razvoj sodelavcev – ravnanje s talenti

3. dan – UČINKOVITA POSLOVNA KOMUNIKACIJA, 14. oktober

 • Zakonitosti in temelji dobre besedne in nebesedne komunikacije

 • Učinkovite tehnike za uspešno poslovno komunikacijo (obvladovanje konfliktov, sporočanje občutljivih informacij, učinkovito vodenje sestankov)

 • Zagotavljanje dialoga in navdihujoče komunikacije s sodelavci

 • Premagovanje težav v komunikaciji in obvladovanje konfliktov

4. dan – RAZVOJ VODITELJSTVA, 21. oktober

 • Temeljno poslanstvo vodje: spodbujanje in navdihovanje sodelavcev

 • Stili vodenja: kako voditi različne tipe sodelavcev

 • Vodja ali voditelj: ugotavljanje vodstvenih kompetenc (ocenitev voditeljskih sposobnosti)

 • Razvoj osebnega voditeljskega (karizmatičnega) sloga vodenja

 

  

Predavateljica
Maja Vukasović Žontar

Maja Vukasović Žontar, prof. je po študiju psihologije v New Yorku in lingvistike v Zagrebu pridobivala izkušnje na področju kadrovskega managementa doma in v tujini. Delala je kot kadrovska svetovalka za ameriško svetovalno podjetje Hewitt Associates, potem je bila kadrovska direktorica v bivšem HERMES Softlabu, sedaj Comtradu. Zadnja leta deluje kot zasebna znanstvena raziskovalka, svetovalka in predavateljica na področju kadrovskega managementa in komunikacije.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo, Potrdilo o udeležbi na intenzivnem usposabljanju Šole vodenja, kosila in napitke med odmori ter parkiranje. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Zadnji rok za pisno odjavo je tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vnejo v celoti. Pri odjavah po tem roku se zaračunajo administrativni stroški (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi se kotizacije ne vračajo.

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.