Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

PRESTAVLJENO: Šola Industrija 4.0 / 4 srečanja od 9. do 13. ure

pridobitev naziva "Skrbnik/ca projektov digitalne preobrazbe"

14. 10.  na 4. 11. 2021
21. 10.  na 11. 11. 
2021
04. 11. na 18. 11. 2021
18. 11. na 25. 11. 2021

NOVA NAJAVA 4. 11. 2021

9.00 začetek
13.00 zaključek

23. sepbembra na brezplačnem e-strokovno srečanju:
INDUSTRIJA 4.0 in kaj morajo o tem vedeti vodstva organizacij ›
 poteka tudi predstavitev Šole Industrija 4.0


Udeleženci pridobijo celovitejše znanje za razumevanje konceptov I4.0 in D5.0 ter praktično znanje za samostojno vodenje internih projektov digitalne preobrazbe delovanja procesov v podporo trajno uspešnim rezultatom poslovanja

Šola bo potekala v hibridni izvedbi, kar pomeni v kombinaciji spletnega in učilniškega usposabljanja ter individualnega in interaktivnega dela.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 891 € + DDV, za prijave in avansna plačila do 10 dni pred začetkom; če je organizacija imetnik SIQ certifikata ali če se na šolo prijavita najmanj 2 osebi iz iste organizacije;
990 € + DDV za vse ostale; 


GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

e-PRIJAVA 
// T: 01 5609 894

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


NOVA NAJAVA 4. 11. 2021   

 


Preobrazba proizvodnih procesov v podporo novim poslovnim modelom. 

Organizacije se vse bolj zavedajo, da bodo le s trajnim razvojem in izboljševanjem procesov sposobne konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih (spremenjene globalne okoliščine, pojav novih tehnologij in materialov, spremenjene navade potrošnikov in uporabnikov, pomanjkanje delovne sile …) in se uspešno vključevati v globalne verige vrednosti. Ključni izziv, s katerimi se v aktualnem času srečujejo zlasti proizvodna podjetja, je pravzaprav agilno obvladovanje omenjenih spremenjenih okoliščin v poslovnem okolju.

Le organizacije, ki bodo ob odzivu na zunanje okoliščine v obsegu razpoložljivih virov sposobne ustrezno optimizirati notranje procese in nuditi še bolj kakovostne proizvode in storitve, bodo nagrajene z višjo dodano vrednostjo in lojalnostjo svojih sodelavcev in odjemalcev. Takšna prilagodljivost organizacije, ki na nek način spominja na avtopoietičen (samokrmiljen) organizem, pa ni mogoča brez medsebojno povezanih in informacijsko podprtih procesov ter njihovega krmiljenja na osnovi objektivnih dejstev. Na tem mestu se izkažeta digitalizacija in avtomatizacija procesov kot ključni dopolnili odločanju vodstva v realnem času, kot nenadomestljiva podpora zaposlenim pri učinkoviti realizaciji procesov in poslovnih idej ter čedalje bolj celo kot uresničljiv odgovor na pomanjkanje človeških virov.


Kaj boste z udeležbo pridobili udeleženci?

 • Celovitejše razumevanje koncepta Industrije 4.0,
 • potrebno znanje o metodah in orodjih ter kje, kako in kdaj jih uporabiti,
 • znanje za identifikacijo obstoječega in želenega stanja industrializacije podjetja,
 • usmeritve za pripravo akcijskega načrta preobrazbe na nivo Industrije 4.0 ob podpori mentorja,
 • nove ideje in izmenjavo dobrih praks.

Kaj pridobi organizacija?

 • Usposobljene sodelavce, ki lahko tvorno soustvarjajo prehod na nivo Industrije 4.0,
 • samooceno o trenutnem nivoju,
 • usposobljene sodelavce za interno vodenje projektov digitalizacije procesov, uporabe sodobnih pristopov pri načrtovanju izdelkov ter avtomatizacije proizvodnje,
 • znanje o poslovnih in tehnoloških trendih pri digitalizaciji poslovanja,
 • razumevanje učinkov prehoda na nivo Industrije 4.0, kot so povečanje dobavne sposobnosti organizacije, vertikalna integracija procesov od prodaje do dostave, povečana odpornost na motnje v zunanjem in notranjem poslovnem okolju, nadzor delovanja v realnem času in možnosti uporabe umetne inteligence pri odločanju.


Ciljna skupina

 • Vsi, ki načrtujete procese digitalizacije/avtomatizacije/preobrazbe podjetja ali pri tem sodelujete/želite samostojno voditi interne projekte preobrazbe procesov v podjetjih,
 • vsi, ki želite nadgraditi svoja znanja s področja uvajanja in vodenja procesov digitalizacije in avtomatizacije v podjetjih.


Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE INDUSTRIJE 4.0

 

1. dan: E-delavnica: Temelji Industrije 4.0, (Janez Furlan); 14. oktober na 4. november

 • Kaj razumemo pod pojmoma Industrija 4.0 in Družba 5.0?
 • Ključni principi
 • Prednosti Industrije 4.0
 • Industrija 4.0 in vpliv na poslovni model ter sistem vodenja
 • Sodelovanje človeka in robota – dehumanizacija zaposlenih ali humanizacija dela?
 • Predstavitev modela industrijske zrelosti (analiza razkoraka)

Vmesna naloga: Izvedba samoocene trenutnega stanja v organizaciji udeleženca.

2. dan: Faze preobrazbe Industrija 4.0 (Marko Mandelj, Matevž Mesojednik); 21. oktober na 11. november

 • Preobrazba se začne pri vodstvu
 • Digitalna strategija in kazalniki uspešnosti preobrazbe
 • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, vključitev v digitalno verigo vrednosti
 • Razvoj digitalne kulture, digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest (upravljanje s spremembami pri preobrazbi podjetja)
 • Digitalizacija procesov realizacije
 • Industrija 4.0 in obvladovanje digitalnih tveganj

3. dan: Metode in orodja Industrija 4.0 (Marko Mandelj); 4. november na 18. november

 • Virtualno – resnični svet
 • Industrijski internet stvari
 • Nadzor, analiza in napredno vodenje procesov v realnem času
 • Sodobne tehnologije nadzora nad delovanjem procesov in parametrov kakovosti
 • Avtomatizacija in robotizacija – vizija tako podprtih procesov, osnovni napotki
 • Primer terminskega plana preobrazbe podjetja

Projektna naloga za udeležence: Priprava kratkega akcijskega načrta preobrazbe podjetja na željeni nivo.

4. dan: E-delavnica: Izdelava in predstavitev projektne naloge; 18. november na 25. november

Udeleženci šole prejmete digitalna navodila za pripravo projektne naloge. S pomočjo mentorja pripravite kratko projektno nalogo na izbrano temo ali akcijski načrt preobrazbe. Cilj izdelave projektne naloge oz. akcijskega načrta je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije.

Na zadnji dan šole predstavite svojo projektno nalogo ali akcijski načrt preobrazbe.Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv SKRBNIK/SKRBNICA PROJEKTOV DIGITALNE PREOBRAZBE.

 

Predavatelji
Janez Furlan, Marko Mandelj, Matevž Mesojednik

Janez Furlan (Strokovni vodja Šole Industrija 4.0) je pričel svojo karierno pot kot procesni inženir zagotavljanja kakovosti v mednarodnem podjetju, nato pa je kot preskuševalec in vodja Laboratorija za varnost električnih naprav in strojev na SIQ izvajal številne postopke ugotavljanja skladnosti strojev in naprav ter sodeloval pri projektih zagotavljanja skladnosti proizvodov v podjetjih doma in v tujini. Kot vodja kakovosti v mednarodno priznanem inženiring podjetju se je nato ukvarjal z obvladovanjem tveganj in kakovosti pri industrijskih projektih. Trenutno je vodilni presojevalec sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 in kot samostojni svetovalec svetuje malim in srednje velikim podjetjem na področju kakovosti in konkurenčnosti. Aktivno spremlja trende sodobne proizvodnje in usmerja organizacije, ki prehajajo na nivo Industrije 4.0. Aktivno sodeluje tudi pri različnih mednarodnih projektih..


Marko Mandelj je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 1992 iz računalniško vodenih proizvodnih procesov. Že 30 let izvaja in vodi projekte na področju avtomatizacije in informatizacije oz. digitalizacije proizvodnih procesov v industriji. Projekti zajemajo tako svetovanje kot izvedbo in uvedbo avtomatizacije ter sistemov MES in IIoT pri strankah, ki gredo v smeri digitalizacije in vzpostavitve pametne tovarne prihodnosti. Vodil je razvoj novih rešitev v okviru raznih razvojnih projektov, med drugim tudi razvoj napredne platforme IIoT in pametnih modulov sistema MES, ki slonijo na mednarodno potrjeni arhitekturi tovarn prihodnosti Industrija 4.0 – RAMI 4.0 (IEC 62890, IEC 62264, IEC 61512 ...).

Mag. Matevž Mesojednik je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju informacijske varnosti. Ima več kot desetletje izkušenj z načrtovanjem, varnostnim preverjanjem in orkestracijo sodobnih IT varnostnih rešitev za velike organizacije, koordinacijo zahtevnih projektov in vodenjem ciljnih skupin. Z bogatimi izkušnjami specialista za varnostno preizkušanje informacijskih tehnologij posebej izpostavlja preverjanja industrijskih (Operational Technology – OT) okolij ter organizacij s kritično infrastrukturo. Ta po Matevževih besedah – zaradi svoje specifičnosti in vitalnosti – zahtevajo poglobljeno razumevanje poslovnih kibernetskih tveganj ter odlično poznavanje sodobnih pristopov industrializacije in digitalizacije podjetij. Matevž je vodja NIL-ovega varnostnega operativnega centra (SOC), kjer skrbi za njegov razvoj in kontinuirano izvajanje SOC upravljanih storitev varnostne analitike, triaže in odziva na varnostne incidente v informacijskih okoljih organizacij.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradiva, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli, kosila in osvežilne napitke med odmori ter parkiranje. 

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacijo plačate tri dni pred začetkom izobraževanja na NLB, poslovni račun SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, številka 02922-0012897988 in se ob tem sklicujte na oznako 3550. V kotizacijo ni vključen 22 % DDV.

Zadnji rok za pisno odjavo je tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.