Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pogled v prihodnost vodenja

brezplačni spletni posvet

Program

16.00 začetek
18.30 zaključek

Trajanje: 2,5 ure

Kotizacija

Udeležba je brezplačna.

Prijave: do 16. 11. 2021, prijavite se tukaj.

Dogodek organizira Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Kdaj: sreda, 17. novembra 2021, ob 16.00
Kje: virtualno

Namen in cilj dogodka:
Pandemija COVID-19 je postavila voditelje pred številne izzive, zato so se začeli razmisleki, kako se ustrezno odzvati na te izzive, kaj spremeniti pri vodenju, da bo le-ti lahko nudili ustrezen odziv v času pandemije in kako oblikovati odporne vodje prihodnosti.

Vljudno vabljeni!

Tudi vas zanima:

 

• katere spremembe so vodje vpeljali pri svojem vodenju v času COVID,

• katere spremembe bodo obdržali v obdobju po COVID,

• katere so tiste značilnosti procesa vodenja, ki bodo najbolj pomembne za vodenje v »post COVID« obdobju,

• katere značilnosti vodje bodo najbolj iskane pri kadrovanju vodij v »post COVID« obdobju in kako so te značilnosti drugačne od (ali podobne) značilnosti, ki se jih je v obdobju pred COVID-om iskalo pri kandidatih za vodje?

Če je odgovor pritrdilen, vas vabimo, da se prijavite na spletni posvet »Pogled v prihodnost vodenja«.

 

Posvet bo vodila doc. dr. (EdD, VB) Tatjana Dragovič Andersen, predavateljica na Univerzi v Cambridgeu in Fakulteti za organizacijske študije Novo mesto. Na posvetu se ji bodo pridružili tako domači kot tuji strokovnjaki in strokovnjakinje s področja vodenja. Razprava bo potekala v slovenskem jeziku, z občasnimi povzetki v angleščini za tuje govorce in s povzetki v slovenščini za udeležence, ko bodo govorili tuji govorci. Več >

Vabilo >

 

ITRC LEAD 

V sklopu posveta bo prišlo tudi do uradnega odprtja mednarodnega transdisciplinarnega raziskovalnega centra za razvoj in odličnost vodenja »Leadership Excellence and Development – LEAD« (ITRC LEAD) na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. ITRC LEAD bo ustvarjal odprti prostor za raziskovanje, odkrivanje, razumevanje in razvoj konceptov odličnosti vodenja s ciljem razvoja voditeljev prihodnosti. Več o centru si lahko pogledate tukaj: https://www.fos-unm.si/si/dejavnosti/lead/.

 

Dodatna pojasnila: maja.pucelj@fos-unm.si