Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

E-seminar: Novosti in spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja s področja upravljanja z energijo

2. 12. 2021

9.00 začetek
12.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije (170 € + 22 % DDV) uredite pri SIQ.

e-PRIJAVA

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo,

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


    

 

Področje energetike postaja za podjetja vse bolj zastopano, še posebej v proizvodnih podjetjih, zaradi vse strožjih zahtev s področja okoljevarstva, zahtev po neprekinjenem zagotavljanju energije tehnološkim procesom, po skladnosti z zakonodajo, celovitem obvladovanju zahtev energetske zakonodaje.

Udeleženci boste pridobili dodatno znanje o zakonodaji s področja energetike. Zahteve zakonodaje bodo prikazane s primeri rešitev v praksi.

Izobraževanje je namenjeno:

 • odgovornim za sisteme upravljanja z energijo;
 • strokovnjakom iz energijsko intenzivnejših podjetij;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja upravljanja z energijo, ravnanja z okoljem, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;
 • strokovnim izvedencem.

Predstavljene bodo zakonodajne novosti s primeri iz prakse, izmenjava izkušenj.

E-seminar bo potekal v spletni e-učilnici v živo. Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Vljudno vabljeni!

Vsebina 

 

 • Predstavitev najnovejših sprememb zakonodaje s področja energetike: Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EZ-1C (Uradni list RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020), Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE (Uradni list RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020);
 • Predstavitev predlogov zakonodaje s področja energetike, ki so pravkar v pripravi: Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakon o oskrbi z električno energijo;
 • Kaj podjetjem prinaša Nacionalni energetski podnebni načrt;
 • Pregled obveznosti upravljavcev energetskih naprav, ki jih določajo nekateri pravilniki:
  • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav,
  • Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom,
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov,
  • Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev,
  • Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev.Predavatelj
Sagadin Gregor 


Dr. Gregor Sagadin je presojevalec sistema upravljanja z energijo pri SIQ. Svojo delovno kariero je pričel v družbi Silkem, d.o.o. in sicer kot mladi raziskovalec iz gospodarstva. Po zaključenem podiplomskem študiju je v letu 2016 prevzel opravljanje nalog vodje energetike ter v letu 2017 postal predstavnik vodstva za energetiko po vpeljanem sistemu upravljanja z energijo ISO 50001.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si  

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.