Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Digitalna navodila v proizvodnji

10. 12. 2021

9.00 začetek
15.00 zaključek

klasična izvedba

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije (239 € + 22 % DDV) uredite pri SIQ. 

e-PRIJAVA


GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Koraki Industrije 4.0 na poti digitalne transformacije proizvodnih podjetij v brezpapirno proizvodnjo.

Namen delavnice je izobraziti zaposlene v proizvodnih podjetjih, ki so se podala na pot digitalne transformacije, za izvedbo uspešnega prehoda v brezpapirno proizvodnjo. Seznanili se bodo s tehnologijami in postopki, potrebnimi za maksimalen izkoristek prednosti, ki jih ponuja brezpapirna proizvodnja in uporaba digitalnih navodil tako v proizvodnji kot v spremljajočih procesih (vzdrževanje, kontrola kakovosti …).

Prehod v brezpapirno proizvodnjo je eden od prvih korakov in je tudi najbolj viden rezultat digitalne transformacije.

 

 

Ciljna skupina

 • Tehnični management, tehnologi, vodje proizvodnje, priprava dela oziroma zaposleni v organizacijah, ki so na poti v digitalno transformacijo procesov;
 • vsi, ki načrtujete procese digitalizacije/avtomatizacije/preobrazbe podjetja ali pri tem sodelujete oziroma želite samostojno voditi interne projekte prehoda na brezpapirno proizvodnjo;
 • vsi, ki želite nadgraditi svoja znanja s področja uvajanja in vodenja procesov digitalizacije in avtomatizacije v podjetjih.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA

 • Industrija 4.0 – Digitalna transformacija proizvodnih podjetij
 • Digitalna tovarna
 • Digitalizacija proizvodne dokumentacije
 • Različne oblike digitalne dokumentacije (video navodila, risbe, tehnološke sheme …)
 • Priprava dela in digitalna dokumentacija
 • Uporaba digitalne dokumentacije v proizvodnji
 • Digitalna navodila za podporo proizvodnim procesom
 • Naloga – priprava koncepta uvedbe digitalne dokumentacije na izbranem primeru
 • Predstavitev naloge in diskusija 

 

 

Predavatelj
Marko Mandelj

 

Marko Mandelj je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 1992 iz računalniško vodenih proizvodnih procesov. Že 30 let izvaja in vodi projekte na področju avtomatizacije in informatizacije oz. digitalizacije proizvodnih procesov v industriji. Projekti zajemajo tako svetovanje kot izvedbo in uvedbo avtomatizacije ter sistemov MES in IIoT pri strankah, ki gredo v smeri digitalizacije in vzpostavitve pametne tovarne prihodnosti. Vodil je razvoj novih rešitev v okviru raznih razvojnih projektov, med drugim tudi razvoj napredne platforme IIoT in pametnih modulov sistema MES, ki slonijo na mednarodno potrjeni arhitekturi tovarn prihodnosti Industrija 4.0 – RAMI 4.0 (IEC 62890, IEC 62264, IEC 61512 ...).


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.