Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2021

6. 1. 2022

10.00 začetek
11.30 odmor (30')
12.00 nadaljevanje
13.30 odmor (15')
13.45 nadaljevanje
14.30 zaključek

5 pedagoških ur

2 točki

V ŽIVO: sejna soba GZDBK, 2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV (zgodnja prijava 76 € + DDV)

Ostali: 150 € + DDV (zgodnja prijava 120 € + DDV)

Izkoristite ugodnost in se prijavite do 23. 12. 2021, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo!


PRIJAVA >

 


Izobraževanje organizira GZS - Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju s Sekcijo računovodij Dolenjske in Bele krajine                    

 

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2021 ter tudi novosti, ki se nam obetajo v letu 2022.  

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Pomembno za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev:

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja                                                                    se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


Vljudno vabljeni! 

Vsebina

 

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2021

 1. Zavezanci in roki za predložitev letnih poročil
 2. Vsebina letnega poročila

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2020

 1. Pregled obrazca po posameznih postavkah
 2. Opredelitev davčne osnove
 3. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 4. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
 5. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
 6. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter in obresti)
 7. Davčne olajšave, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav
 8. Odbitek tujega davka

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti 2020 - davčni obračun za s.p. in zasebnike 

 1. Pregled posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

4. »Normirani« s.p.

 1. Davčni obračun (posebnosti) in obvezne evidence

5. COVID-19 – vpliv na računovodske izkaze in davčni obračun


Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Strokovna izvajalka 
mag. Barbara Guzina


Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju

Kotizacija, prijave, plačilo:

 

Število mest je zaradi razpoložljivosti dvorane in upoštevanja pogojev omejeno.

Seminar bo izveden v skladu z navodili NIJZ

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Prijavite do 23. 12. 2021, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 1. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20220106 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si