Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma pri poslovanju

1. 3. 2022

11.30 začetek
13.00 odmor (30')
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

4 pedagoške ure


VIRTUALNO

Praktčna naravnanost tega seminarja vam bo pomagala razumeti in optimizirati vašo skladnost z zakonom!

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 220 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo za člane 157 € + DDV, za ostale 179 € + DDV.

e-PRIJAVA

 


Izobraževanje organiziramo v sklopu delovnega programa Sekcije računovodij                    

 

Ste zavezanec za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1)? Poslujete skladno z zakonskimi zahtevami zakona? Poznate zahteve zakona?

Seminar bo praktično naravnan. Udeležbo priporočamo vsem zavezancem, ne le tistim, ki vsebine še ne poznate, ampak tudi tistim, ki ocenjujete, da imate vse "pod kontrolo"!

Na seminarju vam bomo zakon (ZPPDFT-1) pojasnili predvsem iz praktičnega vidika, zakaj in kaj mora zavezanec izvajati, da je skladen z zakon, kako delovati, da zakon spoštujemo na najbolj optimalen način, glede na dejavnost, ki jo opravljamo. Iz uporabniškega zornega kota bomo zakon obdelali v celoti.   

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri poslovanju v praksi.

Vljudno vabljeni! 

Vsebina

 
Ob jedrnati opredelitvi bistvenih pojmov zakona in ključnega namena, ki ga zakonodajalec z zakonom zasleduje, bomo tudi jasno opredelili, kdo in zakaj so zavezanci tega zakona in kakšne kazni grozijo zaposlenim, podjetju in lastnikom podjetja, če nalog zakona ne opravljajo. Nato bomo predstavili;

 • Vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (pravilnik za izvajanje nalog iz naslova ZPPDFT-1);
 • izdelava ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma;
 • izvajanje ukrepov za poznavanje stranke na način in pod pogoji, ki jih določa zakon;
 • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu za PPD po določbah zakona;
 • imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo (če ima družba manj kot štiri zaposlene, ni potrebno določiti pooblaščenca, kljub temu pa mora družba zagotavljati izvajanje določil zakona);
 • skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih (naj bi to izvajali enkrat letno) ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog po zakonu;
 • priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma;
 • zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje evidenc;
 • registracija na Uradu za PPD do 21. 6. 2021 (obrazec je na spletni strani...)
 • idr.


Seminar je namenjen zaposlenim in lastnikom podjetjij, ki so zadolženi za zakonito poslovanje podjetja. Na seminar lahko pridejo tudi osebe, ki odgovornim zakonitim zastopnikom v podjetju asistirajo.

Predavatelj 
Andraž Trtnik


Predaval bo Andraž Trtnik, ki se že petnajsto leto ukvarja s področjem preprečevanja pranja denarja in je predsednik odbora za praprečevanja denarja pri Združenju Bank Slovenije. S tem področjem se kot samostojni svetovalec ukvarja že od 2016. Zavezancem, kot so računovodje, odvetniki, nepremičninske družbe, leasing družbe, itd., nudi celosntne rešitve. Je predavatelj tudi na Akademiji Finance in sodeluje tudi z večjimi slovenskimi zavezanci kot je Petrol, DARS idr.

Kotizacija, prijave, plačilo:

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku in gradivo. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 2. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20220301 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si