Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ključna orodja vodenja (2 dni)

15. in 16. marec 2022

11.00 začetek
12.30 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

Trajanje: 2 dni zapored po 4 andragoške ure.

Kotizacija

Člani: 379 € + DDV
Ostali: 439 € + DDV

Za prijave več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; za člane 339 € + DDV, za ostale 379 € + DDV.


e-PRIJAVA

Kdaj: 15. in 16. marec 2022, ob 11. uri 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto) ali izjemoma virtualno preko ZOOM-a (odvisno od veljavnih ukrepov in razmer vezanih na preprečevanje okužb in obolenj z virusom COVID).


Pri vodenju je zelo pomembno zavedanje, kako močan vpliv ima vodja na zaposlene. Pomembno je, katere vzvode pri svojem vodenju uporabi. Na naši delavnici v dveh modulih boste nadgradili svoje veščine vodenja in se seznanili z nekaj novimi, učinkovitimi orodji vodenja.

Delavnica Najboljši prijemi vodenja zaposlenih je namenjena vsem vodstvenim delavcem, delovodjem, poslovnim koordinatorjem in povezovalcem skupin ter tistim, ki pri svojem delu vodite, usmerjate in motivirate sodelavce, da dosegajo načrtovane cilje, hkrati pa skrbite za dobro klimo in prijazne medosebne odnose.


Vljudno vabljeni!

Vsebina

Prvi dan bomo obravnavali:

• osnovne veščine in proces vodenja,

• identiteta in avtoriteta v vodenju,

• odnosi in različnost in

• osnove komunikacije pri vodenju (pomen vzpostavljanja in ohranjanja dobrega stika s sodelavci, nebesedno ter besedno vodenje, kalibriranje, model komunikacije, odpravljanje komunikacijskih šumov, aktivno poslušanje, postavljanje učinkovitih vprašanj, komunikacijski stili v procesu vodenja). 


Drugi dan bomo obravnavali:

• upravljanje s časom (osnove),

• učinkovito delegiranje in dajanje navodil,

• postavljanje ciljev in načrtovanje (SMART cilji),

• motivacija za vodje (povratno sporočilo, pohvala, ustrezna kritika)

• upravljanje s konflikti ter

• ravnovesje čustev in razuma pri vodenju sodelavcev.

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je predavateljica, andragoginja, učiteljica slovenskega jezika, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. Leta 2008 je končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Zaključila je enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. V primeru, da bo izvedba v sejini sobi in ne virtualno, bodo udeleženci prejeli tudi napitke in prigrizek med odmorom (na ustrezn, varen način).

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 3. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2022031516+ matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

------------------------------------------------------------------------------------------