Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanje varnosti in kakovosti živil od dobavitelja do kupca

7. 3. 2022

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Spoznate, kako obvladovati tveganja na vhodu, izbor dobavitelja, dokazila dobaviteljev, pripravo planov, nadzor in vzorčenje.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Ocenjevanje dobaviteljev
 • Dokumentacija dobaviteljev, presoje
 • Laboratoriji
 • Planiranje
 • Vpliv vzorčenja
 • Reševanje reklamacij

Izobraževanje priporočamo strokovnjakom s področja živilstva, kot so:

 • vodje in člani HACCP timov,
 • odgovorni za notranji nadzor,
 • svetovalci in presojevalci,
 • inšpektorji,
 • učitelji in predavatelji,
 • vsi, ki želite nadgraditi znanje ter izkušnje s področja varnih živil.

 

Predavateljica
Jana Kolenc Muženič

Jana Kolenc Muženič je zaposlena na SIQ kot vodja produkta varnost živil. Ima skoraj dvajset let izkušenj v živilski industriji s področja sistemskega obvladovanja kakovosti in celostnega zagotavljanja varnosti živil. Kot predavateljica svoje izkušnje rada deli ter tako prispeva k ozaveščanju in dvigovanju kulture varne hrane v širšem slovenskem prostoru. Med drugim je bila tudi zunanji ekspert SA Slovenske akreditacije za področje varnih živil, članica GZS Odbora za varnost živil in predsednica Sekcije za prehrambno verigo na SZKO. Je tudi ocenjevalka v okviru postopka PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost).

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.