Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanje tveganj in register tveganj

8. in 22. 3. 2022

9.00 začetek
15.00 zaključek

2-dnevna delavnica

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Uspešne organizacije prihodnost načrtujejo in so na negotovosti ali nepredvidene dogodke pripravljene. Prepoznajo tveganja, se na njih pripravijo ter se nanje hitro odzovejo, ko ali če se uresničijo. V pomoč organizacijam, ki se želijo priključiti skupini uspešnih, slediti pričakovanjem lastnikov ali zadostiti vse podrobnejšim zakonskim zahtevam glede tveganj, je na voljo družina standardov ISO 31000.

Na praktični delavnici bomo na osnovi zahtev standarda ISO 9001:2015 ter vodil standarda ISO 31000 predstavili načela in smernice ter tehnike ocenjevanja tveganj. Na praktičnih primerih bomo prikazali izvedbo ključnih korakov, se pogovorili o morebitnih pasteh ali težavah, odgovorili na vprašanja, kako učinkovito uvesti register tveganj in kako tveganja smiselno zmanjšati.

V času med obema delavnicama boste udeleženci osvojena znanja preizkusili v svojem delovnem okolju in rešitve ter dileme s predavateljem predebatirali na zadnjem srečanju.

Na osnovi obravnave praktičnih primerov in priprave elaborata boste usposobljeni za samostojno vzpostavitev ter upravljanje registra tveganj.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Koristnost obvladovanja tveganj
 • Tveganja v povezavi z zahtevami novega standarda ISO 9001:2015 ter vodili standarda ISO 31000
 • Razlaga pojmov na osnovi ISO Guide 73:2009 (Obvladovanje tveganja – Slovar)
 • Elementi tveganj
 • Pristopi k obvladovanju tveganj
 • Koraki obvladovanja tveganj (prepoznavanje, analiziranje, ovrednotenje, obravnavanje)
 • Register tveganj (praktičen primer priprave elaborata ter vzpostavitev in upravljanje registra

Vsi udeleženci delavnice brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.

Ciljna skupina:

 • Odgovorni za obvladovanje tveganj,
 • zavezanci za register tveganj,
 • presojevalci sistemov vodenja, revizorji, svetovalci in drugi strokovnjaki,
 • vsi, ki želite spoznati učinkovito in praktično metodologijo za obvladovanje tveganj.

Predavatelj
Aleš Košir

Mag. Aleš Košir je v podjetjih Hermes SoftLab, Zaslon, Comtrade in SAP za zunanje naročnike vodil zahtevne projekte zlasti na področju finančnih institucij. Je vodja informatike na Univerzi v Ljubljani ter ocenjevalec po modelu EFQM za evropsko in slovensko priznanje poslovne odličnosti ter presojevalec po standardih ISO 9001 in ISO/IEC 27001. Redno publicira na področjih kakovosti in informatike in je aktiven član vodstev več strokovnih organizacij.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.