Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

A3 – pristop vključevanja sodelavcev v sistematično reševanje problemov in izboljševanje

17. 3. 2022

9.00 začetek
14.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


A3 pristop temelji na konceptu izboljševanja z uporabo kroga PDCA, pisnem podajanju ključnih korakov na omejenem formatu papirja in stalni komunikaciji vodja - sodelavec. Pristop je splošno uporaben za reševanje katerih koli vsakodnevnih ali širših organizacijskih problemov. Vodja na ta način spremlja razmišljanje sodelavca, mu pomaga in ga usmerja. Sodelavci v stalni komunikaciji z vodjem razvijejo sposobnost prepoznavanja priložnosti in analize pravih vzrokov za težave ter poiščejo rešitve za preprečevanje vzrokov.

Ključna korist A3 je sistematično zapisovanje izkušenj, vezanih na interne procese in/ali izdelke. To pa je osnova obvladovanja znanja podjetja (knowledge management).

Vidik vodenja in osredotočenost na razvoj kompetenc zaposlenih sta ključni komponenti, ki sta očem skriti. Razvoj sodelavcev ter njihovo zadovoljstvo pri delu lahko bistveno zmanjša fluktuacijo in ustvari kompetenčno prednost.

Namen izobraževanja:

 • Vključevanje sodelavcev in razvoj njihovih kompetenc
 • Praktično reševanje problemov – stalno izboljševanje
 • Učinkovitost vodenja
 • Zapisovanje izkušenj »Lessons Learned«, prenos praktičnega znanja


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Namen A3: vključevanje sodelavcev in stalno izboljševanje
 • Razmišljanje A3
 • Zgodba A3 reševanja problema
 • Predlog A3
 • Podporne strukture – organizacija
 • Praktični primeri

 

Ciljna skupina:

 • Vodje na vseh nivojih,
 • tehnični direktorji,
 • služba upravljanja kakovosti,
 • tehnologi, razvojniki, raziskovalci, konstruktorji, kontrolni tehnologi,
 • odgovorni za kakovost in stalno izboljševanje,
 • vsi, ki jih zanima vključevanje in razvoj sodelavcev.

Predavatelj
Frane Koren

Mag. Frane Koren ima več kot 25 let izkušenj s proizvodnimi procesi. Od leta 1991 je bil vodja zagotavljanja kakovosti in član vodstva podjetja Hidria AET. Vzporedno s preusmeritvijo podjetja na evropske trge je razvijal integriran sistem vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 in ISO/TS 16949. V sistem vodenja je vgradil tudi smernice poslovne odličnosti po modelu EFQM. V skladu s pričakovanji kupcev je opravil šolanje 6 sigma Deployment Champion. Od leta 2011 je odgovoren za razvoj sistema vodenja na nivoju korporacije Hidria. Proces stalnega izboljševanja sistematično nadgrajujejo s sinergijo pristopa 6 sigma in principov operativne odličnosti.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.