Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Upravniki večstanovanjskih stavb in sodni postopki

virtualno in s posnetkom

24. 3. 2022

12.00 začetek
14.00 zaključek z možnostjo podaljšanja za svetovanje

Trajanje: 120 minut

VIRTUALNO
IN
S POSNETKOM

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

GRADIVO zajema tudi vzorec izpolnjenega predloga za izvržbo s pojasnili in relevantne strokovne članke predavateljice!

Kotizacija

Člani: 149 € + DDV
Ostali: 178 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; za člane 109 € + DDV, za ostale 149 € + DDV.

e-PRIJAVA

Upravniki v sodnem (izvršilnem) postopku izterjujejo mnoge terjatve, najpogosteje sredstva rezervnega sklada, skupne obratovalne stroške in tudi svoje terjatve iz naslova plačila za opravljanje upravniških storitev. Dodatni zapleti pa nastanejo v primerih, ko lastnik stanovanje odda v najem in upravnik določene terjatve izterjuje od najemnika.

Pomembno je, da upravnik pozna vse sodne postopke (predvsem izvršilni postopek) in tudi aktualno sodno prakso.

Zaradi velikega števila postopkov osebnega stečaja pa postajo vse bolj aktualna vprašanja izterjave najemnine in ostalih stroškov od najemnikov, ki so v postopku osebnega stečaja. Mnogi najemniki v postopku osebnega stečaja ne plačujejo niti najemnine niti stroškov, izterjava teh terjatev od dolžnikov pa je zaradi določb ZFPPIPP zelo zapletena oziroma otežena.

Kdaj
: četrtek, 24. marec 2022, ob 9. uri
Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta in bo snemano (posnetk bo dostopen le za udeležence tega izobraževanja). Vabljeni tudi, da nam v naprej zaupte svoja vprašanja in dileme, da vam na izobraževanju nanje čim bolj uporabno odgovorimo. 

UDELEŽENCI PREJMEJO TUDI:
• Vzorec že izpolnjenega predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s strokovnimi pojasnili
• Članke avtorice Dide Volk: Upnikov umik predloga za izvršbo, Izterjava terjatev v postopku osebnega stečaja


Pojasnili bomo aktualna vprašanja 
za upravnike: 

 • Kako pravilno pripraviti verodostojno listino za terjatve?
 • Kako razporediti nastale obveznosti med najemnikom in lastnikom stanovanja?
 • Ali je sredstva rezervnega sklada mogoče terjati tudi od najemnika?
 • Kako pravilno vložiti izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine?
 • Ali je mogoče hkrati terjati terjatev od lastnika in od najemnika?
 • Kakšne listine in dokaze potrebujem v pravdnem postopku?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve upravnikov?
 • Katere terjatve je treba prijaviti v postopku osebnega stečaja?
 • Katere terjatve pa predstavljajo strošek postopka osebnega stečaja in jih je dolžnik dolžan plačati kljub postopku osebnega stečaja?
 • Kako doseči izterjavo teh terjatev, ki so strošek osebnega stečaja in glede katerih je mogoče dovoliti izvršbo? 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. Pravila izvršilnega postopka na podlagi verodostojne listine:

 • kako pravilno vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
 • verodostojna listina – priprava izpiska odprtih postavk
 • potek postopka na Centralnem oddelku za verodostojno listino
 • pravnomočnost sklepa o izvršbi in izvršitev sklepa (izvršilna sredstva, odlog in izvzetje iz izvršbe po ZIZ in vpliv interventne zakonodaje…)

2. Izterjava terjatev od lastnika - najemnika (pravila porazdelitve stroškov…)

3. Pravila pravdnega postopka- po vloženem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi:

 • zastaralni roki za terjatve upravnikov
 • dokazovanje z listinami drugi dokazi

4. Izterjava terjatev do dolžnika v postopku osebnega stečaja (posebnosti glede stroškov v postopku osebnega stečaja, izvršba ali tožba….)


Seminar je namenjen:

√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja upravljanja večstanovanjskih stavb in sodne prakse na tem področju. 

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Dida VolkDida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, posnetek in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 22. 3. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20220324 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si