Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Vodja vitkih projektov izboljšav (7 srečanj)

24. in 31. marec,
14. april,
5. in 26. maj,
9. junij in
23. julij 2022.

8.00 začetek
16.00 zaključek

Z udeležbo na praktičnem štirimesečnem usposabljanju (na 7 srečanjih) pridobite znanje in kompetence za uspešno vodenje projektov vitkosti v svojih organizacijah.

9. 3. 2022 (od 10. do 11. ure, virtualno, brezplačno): Predstavitev metode A3 in njena praktična uporaba ter predstavitev intenzivnega usposabljanja Vodja vitkih projektov izboljšav.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Problem: V večini organizacij se izvede premalo projektov izboljšav na sistematičen način.

Preveč časa se porabi za gašenje požarov in premalo za sistematičen, strateški razvoj organizacije in sodelavcev.

Razlogov za to je veliko in vplivajo na vse zaposlene:

 • Sodelavci v procesu se srečujejo s premiki planov, manjkajočimi in napačnimi podatki in materiali, premalo zanesljivo opremo, preobremenitvami, ponavljajočimi se problemi, nedosegljivostjo služb in nadrejenih.
 • Vodje oddelkov in služb so med kladivom in nakovalom, kljub težavam v procesu ter pomanjkanju prostora in usposobljenih, opolnomočenih in motiviranih sodelavcev morajo dosegati rezultate.
 • Direktor in vodstvena ekipa so izredno motivirani in delajo cele dneve, vendar vidijo premajhno rast prodaje in dodane vrednosti na zaposlenega. Če si upajo pomeriti zavzetost sodelavcev, rezultati niso zavidljivi. Investirajo in uvajajo razne rešitve, vendar se zamujene dobave in reklamacije kupcev, nezanesljivi dobavitelji, preveč denarja v zalogah in nizka privlačnost za novo zaposlene ne izboljšujejo.

Vitkost je boljši način dela:

 • Zgodovinsko gledano je bilo več pristopov, kot so 20 ključev, 6 sigma, BPR …, prevladala pa je vitkost, po angleško Lean, pristop, ki ga danes srečamo v večini programov usposabljanj v mednarodnih organizacijah.
 • Vitkost nikakor ni omejena na industrijo. Uporablja se tudi v storitvenih dejavnostih, gradbeništvu, gostinstvu, zdravstvu, vojski, upravi, šolah, političnih, nevladnih in dobrodelnih ustanovah, skratka povsod, kjer bi sodelavci radi z manj napora bolj motivirano dosegli več.
 • Vitkost je drugačen način vodenja, kjer sodelavci v malih skupinah nenehno rešujejo probleme in izboljšujejo varnost, kakovost in produktivnost. Vsi vodstveni nivoji pa jih pri tem podpirajo.
 • Digitalizacija in Industrija 4.0 sta nadgradnji vitkosti, saj potrebujeta urejene procese, motivirane sodelavce in hitro reševanje problemov.

Glavni rezultat intenzivnega usposabljanja bo zaključen projekt izboljšave s prihrankom, ki bo znatno presegel strošek usposabljanja. Več..

USPOSABLJANJE JE KORISTNO:

 • Vodjem oddelkov, ključnim in visoko potencialnim kadrom iz vseh oddelkov: proizvodnja, logistika, vzdrževanje, prodaja, razvoj, tehnologija, kakovost, finance, kadri …
 • Direktorjem in članom uprav vseh velikosti.

Usposabljanje ni omejena na dejavnost podjetja ali organizacije. Usosabljanje je koristno za naštete kadre in je uporabno tudi za organizacije iz gradbeništva, gostinstva, zdravstva, vojske, uprave, šol in ostalih dejavnosti.


Vljudno vabljeni!

PROGRAM 

1. in 2. dan (24. in 31. marec): 8.00 – 16.00; Poslovna igra in začetek vaših projektov (dr. Peter Metlikovič); Prisotni udeleženci in sponzorji*

3. dan (14. april): 8.00 – 16.00; Posnetek stanja in vizije procesa – metoda VSM (mag. Frane Koren)

4. dan (5. maj): 8.00 – 16.00; Vizualizacija oddelka, vloga vodje oddelka in skupinovodje (dr. Peter Metlikovič); Sponzorji prisotni 9:00-11:00 online.

5. dan: (26. maj): 8.00 – 16.00; Standardizacija (dr. Peter Metlikovič)

6. dan: (9. junij): 8.00 – 16.00; Usposabljanje mentorjev (dr. Peter Metlikovič)

7. dan (23. junij): 8.00 – 16.00; Predstavitev projektov in strateško vodenje; Sponzorji prisotni 9:00-11:00 online. 


VSEBINA USPOSABLJANJA IN VSAKEGA SREČANJA TER 

NAČIN IZVEDBE USPOSABLJANJA 


*******


ZGOVORNI PRIMERI IZ PRAKSE; o učinkih v prid uvajanju vitkih projektov izboljšav:

 • Priznano podjetje za robotizacijo je v štirih letih na manjšem tlorisu za 70 % povečalo prodajo in za 35 % produktivnost ter v korporaciji pridobilo zaupanje za izgradnjo nove tovarne.
 • Večja enota farmacevtskega podjetja je štiri leta zapored vsako leto za 16 % dvignila produktivnost na linijo in za 6 % znižala strošek izdelave.
 • Grafično embalažno podjetje je v štirih letih za 60 % povečalo prodajo in za 30 % produktivnost.
 • Znano slovensko podjetje za prodajo, razvoj in proizvodnjo bivalnih enot… je zaposlilo in usposobilo 60 novih sodelavcev, za 15 % povečalo produktivnost ter doseglo 10 % donosnost. Meritev zadovoljstva je pokazala 56 % aktivno zavzetih sodelavcev, kar je med najboljšimi desetimi organizacijami v Sloveniji.
 • Patronažna služba v medicini je s standardizacijo dela izboljšala kakovost, produktivnost in komunikacijo.

 

Predavatelja
Peter Metlikovič in Frane Koren

Dr. Peter Metlikovič, strokovni vodja usposabljanja Vodja vitkih projektov izboljšav, je bil direktor R&D za Evropo v Goodyear Engineered Products Europe d.o.o, Kranj od 1998 do 2005. Kot član uprave in predstavnik vodstva za kakovost je razvil in vodil evropski tehnični center Goodyear EPE s preko 30 zaposlenimi za nove produkte prve vgradnje v avtomobilski industriji, vodil je prenos tehnologije iz Amerike za preko $30MM investicijo. Pred tem je bil leto dni sanacijski direktor v poslovni enoti Prevleke valjev v Savi Kranj, kjer so povečali prodajo 20%, fokusiral in prestrukturiral je program, dosgli so 80% rast na najzahtevnejšem segmentu, danes je to ena najuspešnejših enot Save, JV s podjetjem Schaffer iz Nemčije. V letih 1993-1996 je z industrijsko razvojno nalogo doktoriral v ZDA na Institute of Polymer science. Leta 2006 je ustanovil lastno podjetje in od takrat kot svetovalec, coach in vodja večletnih projektov v različnih organizacijah pomaga doseči rast z manjšo porabo virov.

Mag. Frane Koren ima več kot 25 let izkušenj s proizvodnimi procesi. Od leta 1991 je bil vodja zagotavljanja kakovosti in član vodstva podjetja Hidria AET. Vzporedno s preusmeritvijo podjetja na evropske trge je razvijal integriran sistem vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 in ISO/TS 16949. V sistem vodenja je vgradil tudi smernice poslovne odličnosti po modelu EFQM. V skladu s pričakovanji kupcev je opravil šolanje 6 sigma Deployment Champion. Od leta 2011 je odgovoren za razvoj sistema vodenja na nivoju korporacije Hidria. Proces stalnega izboljševanja sistematično nadgrajujejo s sinergijo pristopa 6 sigma in principov operativne odličnosti.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.