Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

3D modeliranje, 3D tiskanje in 3D skeniranje (50 ur, 10 srečanj, brezplačno izobraževanje)

POTEK IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje obsega10 srečanj po 5 pedagoških ur, v Portorožu, 3 krat na teden (ponedeljki in četrteki od 16. do 20. ure in sobote od 9. do 13. ure)

Prične se 4. marca 2022 v poslovni enoti GEPŠ (Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož).

Trajanje: 50 pedagoških ur

Izobraževanje je brezplačno za zaposlene ali samozaposlene osebe, vendar ne za učitelje ali pa zaposlene v šoli.

Za udeležbo se je potrebno prijaviti in ob tem priložit potrdilo o zapoposlenosti ali samozaposlenosti.

ePRIJAVA 

Obveznost udeležencev je najmanj 80 % prisotnost na srečanjih.

 

Izobraževanje organizira in izvaja GEPŠ Piran v sklopu projekta MUNERA 3.


Program zajema module, kjer lahko udeleženci osvojeno znanje iz 3D tehnologij zelo koristno uporabijo v podjetjih, kjer so zaposleni.

Osvojeno znanje bo zelo koristno služilo tako obrtnikom, kot srednjim pa tudi večjim podjetjem iz različnih panog. Gre za vsa tista podjetja, kjer se pojavi potreba po hitrem prototipiranju ali pa manjši seriji proizvodov.

Namreč, običajni načini prototipiranja zahtevajo velik finančni kot tudi časovni vložek. V večini primerov prva verzija prototipa ni dokončna, temveč potrebuje več iteracij (ponavljanj). V kolikor je v podjetju na razpolago 3D tiskalnik in znanje iz 3D dizajniranja ali 3D skeniranja, se lahko čas prototipiranja zmanjša za faktor 10 in več, saj ni potrebno zadeve pošiljati zunanjemu izvajalcu, čakati na pošiljko s prototipom več tednov, samo zato, da vidimo, da prva zamisel ni delovala...

 

Za podjetja, ki imajo vsaj 15 zaposlenih, ki bi jih radi poslali na to izobraževanje, zbiramo prijave posebaj na nina.sab@gzdbk.si, saj bi v takem primeru preverili možnost narediti zaprto skupino udeležencev. 

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Udeleženci programa bodo spoznali princip delovanja treh temeljnih 3D tehnologij in kje se danes lahko tovrstne tehnologije s pridom uporablja. Tekom izobraževalnih srečanj bodo udeleženci spoznali različne vrste 3D tiskalnikov in 3D skenerjev, njihove prednosti in slabosti. Preskusili se bodo z rokovanjem omenjenih naprav in se tako naučili, kje se lahko pojavljajo v praksi najbolj običajne težave, ter kako tovrstne težave tudi rešiti. Naučili se bodo uporabljati program za ustvarjanje poljubnih 3D objektov, pri čemer bo močan poudarek na načinu dizajniranja, ki najbolj ustreza naknadnemu 3D tisku modela in posledično omogoča manjše porabe materiala in časa izdelave.

3D modeliranje

 • Uporabnost 3D modeliranja v najrazličnejših panogah
 • Primerjava različnih programov za 3D modeliranje (CAD in digitalno kiparstvo)
 • Praktično usposabljanje v programskem paketu Fusion360 (modeliranje / dizajniranje)
 • Na kaj moramo biti pozorni v kolikor bi radi model naknadno tudi natisnili 

3D skeniranje

 • Načini delovanja različnih 3D skenerjev (prednosti in slabosti posamezne tehnologije)
 • Pregled programskega okolja Metashape (fotogrametrija)
 • Prikaz praktične uporabe profesionalnega 3D skenerja znamke Einscan
 • Najpogostejše težave pri 3D skeniranju in kako le-te omiliti oziroma odstraniti

3D tisk

 • Varno rokovanje z različnimi tipi 3D tiskalnikov
 • Praktično usposabljanje na FDM tiskalniku (taljivi filament)
 • Praktično usposabljanje na SLA tiskalniku (svetlobno občutljiva smola)
 • Optimalna postavitev modelov (krajšanje časa tiska in zmanjšanje odpadnega materiala)

 

URNIK srečanj v poslovni enoti gimnazije v Portorožu:


 1. Petek, 4. 3. 2022 (16.00 - 20.00)
 2. Sobota, 5. 3. 2022 (9.00 - 13.00)
 3. Ponedeljek, 7. 3. 2022 (16.00 - 20.00)
 4. Četrtek, 10. 3. 2022 (16.00 - 20.00)
 5. Sobota, 12. 3. 2022 (9.00 - 13.00)
 6. Ponedeljek, 14. 3. 2022 (16.00 - 20.00)
 7. Četrtek, 17. 3. 2022 (16.00 - 20.00)
 8. Sobota, 19. 3. 2022 (9.00 - 13.00)
 9. Ponedeljek, 21. 3. 2022 (16.00 - 20.00)
 10. Četrtek, 24. 3. 2022 (16.00 - 20.00)

Predavatelj
Dejan Vodopija, profesor pri GEPŠ Piran

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme programski svet MUNER-e 3 in potrdi Svet zavoda. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Gre za programe, ki trajajo najmanj 50 ur; usposabljanja pa se lahko udeleži oseba, ki je zaposlena.

                    

Kotizacija:

Izobraževanje je brezplačno za vse zaposlene, samozaposlene in kmete razen za učitelje in zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Obvezna je 80% prisotnost. Po zaključku udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za pisne odjave je 28. 2. 2022.

Za podjetja, ki imajo vsaj 15 zaposlenih, ki bi jih radi poslali na to izobraževanje, zbiramo prijave posebaj na nina.sab@gzdbk.si, saj bi v takem primeru preverili možnost narediti zaprto skupino udeležencev. 

 

ePRIJAVA 

 

Dodatna pojasnila pri GEPŠ Piran:

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (s sedež gimnazije: Bolniška ulica 11, 6330 Piran)

Srečanja tega izobraževanja potekajo na poslovni enoti gimnazije, v Portorožu (Pot pomorščakov 4). 

Tamara Kavs, T: 040 580 072, E: pos.geps@gmail.com 

 

Dodatna pojasnila pri GZDBK: mag. Nina Šab, T: 07 33 22 185, E: nina.sab@gzdbk.si