Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zagotavljanje varnega dela in zdravja na delovnih mestih, v različnih delovnih okoljih in na gradbiščih (8 KT)

9. 3. 2022

8.25 začetek
16.00 zaključek

VIRTUALNO

Kotizacija: 

za program 1: 109 € 
udeleženec prejme 2 potrdili: koordinacija in VPP
za program 2: 109 €
za program 2A: 129 €
udeleženec prejme 2 potrdili: VZD in VPP
za program 1. in program 2. skupaj znaša 169 €
udeleženec prejme 3 potrdila: koordinacija, VZD in VPP
  

Za tri in več udležencev iz istega podjetja se prizna 5% popust. Popusti se ne seštevajo. 

Kotizacije so brez DDV, saj društvo ni zavezanec. 

8 KT 

PRIJAVE:

 e-sola@siol.net
Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.


 

Namen in cilj usposabljanja: 

Izpopolnjevanje znanja za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter obvladovanja tveganj na delovnih mestih, v delovnem okolju ter v začasnih in premičnih deloviščih. Usposabljanje je sestavljeno v dveh programskih sklopih:

 

 Program 1: od 08:15 do 11:35 za koordinatorje VZD na začasnih in premičnih gradbiščih in nadzornike na gradbiščih, strokovne delavce VPP in ostale.
  Program 2: od 11.55 do 16:00 za strokovne delavce VZD in ostale.
 Program 2A: od 10.50 do 16:00 za strokovne delavce VZD, strokovne delavce VPP in ostale. 

Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19) in s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih, ter Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom (Ur.l. RS 32/11 in 61/11).

Udeleženci posameznega usposabljanja bodo prijeli POTRDILA O UDELEŽBI, strokovni delavci VZD pa bodo na osnovi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti pri delu (Ur.l. RS št. 78/19 in 164/20 in Potrdila o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 102-68/2020/2 iz dne 6. 1. 2021 prejeli 8 kreditnih točk.

Vljudno vabljeni!

 


Vsebina


PROGRAM 1 (za koordinatorje VZD, strokovne delavce VPD in VPP)

8.15
Prijave udeležencev
8.25
Uvodni nagovor: mag. Miro Škufca, predsednik MDVI Novo mesto
8.30 
Jure Jakopič, EU – SAFETY d. o. o.: Višinsko varovanje delavcev na delovišču in primeri dobre prakse
9.15 dr. Sara Masnik, spec. MDPŠ, Aristotel, zdravstveni center d.o.o., Aktualna problematika Korona virusa (SARS-CoV-2 (COVID 19) pri delu v različnih delovnih okoljih s primeri dobre prakse pri delu na gradbiščih, ter posledice prebolevnosti
10.00
 Odmor - 5 minut
10.05 Simon Makovec Kržišnik
, Lozej d. o. o. Promocija zdravja na gradbiščih
10.50 
mag. Romana Lah, MORS Ocena požarne ogroženosti stavb in vpliv vzdrževalnih, rekonstrukcijskih oziroma sanacijskih del na požarno ogroženost stavb
11.35 Odmor - 20 minut

PROGRAM 2 (strokovni sodelavci VZD)

11.55 
mag. Borut Brezovar, univ.dipl.prav., Obveznosti delodajalcev in delavcev v različnih delovnih okoljih in pri organiziranju dela na domu.
12.40 Uroš Erčulj, dipl.org.men. EU – SAFETY d. o. o. Ocenjevanje tveganja pri delu na višini in načrtovanje višinskih varovalnih sistemov
13.25 Odmor - 5 minut 
13.30 Slaviša Oliverovič, dipl.var.inž. Sinet d.o.o. , Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem in ocena tveganja pri delu s kemičnimi snovmi
14.15 mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., ZVD d. d., Pregled delovne opreme s poudarkom na elektro meritvah in najpogostejših ugotovljenih pomanjkljivostih
15.00 Odmor - 5 minut 
15.05 dr. Sandra Senčič, KOVA d.o.o., Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu 

15.50 - 16.00  RAZPRAVA in ZAKLJUČEK

___________________________________________________________________

Strokovni posvet je namenjen

Vodilnim delavcem (direktorjem, zakonitim zatopnikom delodajalcev), strokovnim delavcem VZD, koordinatorjem VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, nadzornikom na gradbiščih.

 

Vabilo in prijava

 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijave:

Na dogodek se prijavite na e-sola@siol.net

Plačilo:

Kotizacijo nakažite, na podlagi izstavljenega računa s strani MDVI Novo mesto, na poslovni račun MDVI Novo mesto (društvo ni davčni zavezanec), Košenice 22, 8000 Novo mesto SI56 0400 1004 6434 374 odprt pri NOVA KBM d.d., Swift/BIC banke: KBMASI2X s pripisom »Strokovno usposabljanje VZD« sklic: 00 01-2022

Po prejemu plačila vam bomo na vaš elektronski naslov posredovali potrditev prijave, navodila za namestitev aplikacije ZOOM ter račun za opravljeno storitev.

Dodatna pojasnila:
 
e-sola@siol.net ali na telefonskih številkah:
041/621-307 (Ivan Vogrinc),
031/366-363 (Miro Škufca),
041/671-461 (Marjan Šmalc).

·    24. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08),