Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

15. usposabljanje in posvet za vodilne ter vodstvene delavce (dokazilo o opravljenem zakonsko obveznem, obdobnem usposabljanju iz področja VZD in PV)

30. 3. 2022

10.00 začetek
14.00 zaključek

VIRTUALNO

Kotizacija: 

člani GZDBK, MDVI Nm: 95 € 
ostali: 160 €

Za tri in več udležencev iz istega podjetja se prizna 10 % popust. Popusti se ne seštevajo. 

Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o usposobljenosti skladno z 19. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) in Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/2007). 

PRIJAVE:

 e-sola@siol.net
Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.


 

Namen in cilj usposabljanja: 

 

Usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom je za vodilne in vodstvene delavce ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa tudi priporočljivo, saj tako krepijo in vzdržujejo raven kompetenc ter znanj.

 

Predstavljene bodo aktualne teme novo sprejetega Zakona o varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na zagotavljanju promocije zdravja na delovnem mestu, s primeri dobre prakse, kakšne so finančne odgovornosti delodajalcev v primeru nespoštovanja zakonskih določil ter kakšne so obveznosti podjetij pri zagotavljanju požarne varnosti.


Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo merodajno potrdilo o usposobljenosti skladno z 19. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) in Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/2007).

Vljudno vabljeni!

 


PROGRAM

 

10.00 mag. Miro Škufca, Predsednik MDVI NM

POZDRAV UDELEŽENCEV

10.05 mag. Borut BREZOVAR, univ. dipl. iur,

Obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na organizaciji dela na domu

10.50 dr. Sara Masnik, spec. MDPŠ, ARISTOTEL, zdravstveni center d.o.o.,

Aktualna problematika Korona virusa (SARS-CoV-2 (COVID 19) pri delu v različnih delovnih okoljih s primeri dobre prakse, ter posledice prebolevnosti

11.35 ODMOR

11.50 Milivoj DOLŠČAK, univ. dipl. org. dela,

• Naloge in obveznosti lastnikov in uporabnikov objektov na področju varstva pred požarom

• Novosti in obveznosti glede ocene požarne ogroženosti, ter roki za izdelavo ocen po novi metodologiji

12.45 VPRAŠANJA IN ODGOVORI

13:00 ZAKLJUČEK IN ANALIZA POSVETA

 

 

Strokovni posvet je namenjen

Vodilnim delavcem (direktorjem, zakonitim zatopnikom delodajalcev), strokovnim delavcem VZD, koordinatorjem VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, nadzornikom na gradbiščih.

 

Vabilo in prijava >

 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijave:

Na dogodek se prijavite na e-sola@siol.net

Plačilo:

Kotizacijo, po izstavitvi računa, nakažite na TRR MDVI Novo mesto pri A Banki Novo mesto: 05100-8010659710, 
namen: Posvet 2022-03-30 in sklic: SI00 - matična številka vašega podjetja

Skrajni rok za pisno odpoved je 28.3.2030 (na e-naslov: e-sola@siol.net), v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Po prejemu plačila vam bomo na vaš elektronski naslov posredovali potrditev prijave, navodila za namestitev aplikacije ZOOM, dostop do zoom seje ter račun za opravljeno storitev.

Dodatna pojasnila:
 
e-sola@siol.net ali na telefonskih številkah:
041/621-307 (Ivan Vogrinc),
031/366-363 (Miro Škufca),
041/671-461 (Marjan Šmalc).

·    24. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08),