Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kreiranje »out of the box« idej

6. 10. 2022

09.00 začetek
10.30 odmor (15')
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor (45')
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur

V sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto, 2. nadstropje).

Kotizacija

Člani: 257 € + DDV
Ostali: 297 € + DDV

Usposabljanje bo potekalo z največ 10 udeleženci.

ePRIJAVA

Poslovni in razvojni cikli so čedalje hitrejši in večina organizacij, ki se temu ne bo prilagodila, bo zaostala pri poslovnem razvoju in uspehu na trgu. Na spremembe se lahko prilagajamo, ali – še bolje – jih sami ustvarjamo. To bomo dosegli z razvojem agilne miselnosti in kreativnost kot kompetenco za inoviranje in kreiranje »out of the box« idej.

Začnite danes z oblikovanjem svoje kreativnosti in agilnosti. Mi vam pokažemo pot!

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 

  • Nevroznanost za prebujanje kreativnosti
  • Najbolj vroča metoda inoviranja iz Silicijeve doline: »Design thinking«
  • Z agilno miselnostjo »Fail fast - succeed sooner« do poslovnega uspeha (zgradimo agilen in kreativen tim)
  • Prenos kreativnih procesov v poslovanje
  • Kreiranje prebojnih oz. »out of the box« idej – tehnike z vajo

USPOSABLJANJE JE PRIMERNO ZA:

 

  • vodstvene in vodilne delavce,
  • vodje timov, mentorje, coache,
  • zaposlene v razvoju, IT, trženju in na ostalih delovnih mestih, kjer so potrebne kompetence inovativnosti, kjer je potreba po agilnosti in kreativnosti in
  • ostale zainteresirane za vsebino.

Predavateljica
mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je mag. Janja Milič Velkaverh pretežni del časa vodila time in področje razvoja.

Je strastna zagovornica agilnega timskega dela, inoviranja in notranjega podjetništva – teme s katere je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov kreativnega razmišljanja po metodah De Bono.

S svojimi izkušnjami, naravno igrivostjo in posluhom za različne in neobičajne ideje, naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne. Pokaže vam pot, kako se da razmišljati in ravnati agilno in kreativno.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 10. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221006 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si