Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Trening učinkovitega komuniciranja

dvodnevna intenzivna delavnica

21. in 22. 6. 2022

09.00 začetek
10.30 odmor (15')
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor (45')
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur

Usposabljane poteka v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto, 2. nadstropje). 

Kotizacija

Člani: 336 € + DDV
Ostali: 436 € + DDV

Usposabljanje bo potekalo z največ 12 udeleženci.

ePRIJAVA

Financiranje se lahko uredi tudi s sredstvi ASI, saj gre za dve delavnici združeni v eno smiselno celoto. V takem primeru se vam izstavi en račun za Spoštljivo in učinkovito komuniciranje (21. 6.) ter drugi račun za Ravnanje v Konfliktnih situacijah (22. 6.).

 

Umetnost prepričljivega in učinkovitega komuniciranja se skriva v tem, kako jasno se znamo izraziti ter to povedati v jeziku, ki ga naš sogovornik razume in se ga dotakne. Osnove, ki bi jih morali poznati vsi, obvezno pa sodelavci z veliko interakcije z ljudmi. Z uporabo ustreznih tehnik in pristopov v komunikaciji pridobite nove veščine in spremenite konflikte ter nestrinjanje, v svojo korist.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Pot do medsebojnega razumevanja: Spoznajmo sebe in sogovornika (stranko ali sodelavca)
 • Moč empatije: stopimo v čevlje sogovornika
 • Z besedami do spremembe razmišljanja
 • Kako pravilno povedati, ko se s čim ne strinjate
 • Konstruktivna kritika – priložnost za rast
 • Umirimo čustveno napeto situacijo

1. dan: SPOŠTLJIVO IN UČINKOVITO KOMUNICRANJE (V KOLEKTIVU TER S STRANKAMI)

 • spoznajmo sebe, spoznajmo sogovornika
 • stopimo v čevlje sogovornika
 • kumunikacijski trening / vaje

2. dan: RAVNANJE V KONFLIKTIH SITUACIJAH: OD STRESA DO ZADOVOLJSTVA

 • kako pravilno povedati, ko se s čim ne strinjamo
 • konstruktivna kritika - priložnost za rast
 • umirimo čustveno napeto situacijo
 • komunikacijski trening / vaje 


USPOSABLJANJE JE PRIMERNO ZA:

 • vodstvene in vodilne delavce,
 • vodje timov, mentorje, coache,
 • zaposlene na delovnih mestih z veliko interakcije s sodelavci ali strankami (računovodstvo, kadrovska služba, tajništvo, prodaja, trženje, nabava, zaposleni na vstopnih točkah …) in
 • ostale zainteresirane za vsebino.

Predavateljica
Erika Križnar


Erika Križnar, mag. org.; Entuziazem, močna volja, pozitivna energija in vztrajnost jo vodijo pri delu. V svoji več kot dvajsetletni karieri je vedno vodila z zgledom in vnašala v prakso nevro-lingvistične, vodstvene, komunikacijske, prodajne in pogajalske veščine. Svoje znanje vodenja je ves čas nadgrajevala z izobraževanji doma in v tujini. Je nosilka certifikata Women in Leadership za izvršilne vodstvene spretnosti, mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov za izvajanje svetovalnega pogovora, terapije ali vodenja skupin.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 15. 6. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20220621 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si