Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Gost Blaž Brodnjak, NLB

Gospodarski forumi regionalnih zbornic

 

Vabimo vas na

Gospodarski e-forum z gostom

Blažem Brodnjakom, NLB,

ki bo v torek, 28. junija 2022, ob 16.00.

E-forum bo potekal

 • v živo (sejna dvorana Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper) in

Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice.

 

Dobili bomo odgovore na ta in še na mnoga druga vprašanja:

 • Kdaj gre pričakovati znižanje inflacije, ki jo poganjajo podražitve naftnih derivatov in hrane?
 • Na kakšni letni ravni se bo predvidoma ustalila?
 • Kam gre Euribor in komu bo podražil posojilo?
 • Kaj lahko storijo posojilojemalci s spremenljivo obrestno mero?
 • Ali lahko rečemo, da se obdobje nizkih obrestnih mer dokončno zaključuje?
 • Kako ocenjuje trenutno podporo bank gospodarstvu in kako kaže na tem področju v prihodnje?
 • Kaj meni o umiku države iz lastništva bank in zakaj je to potrebno?
 • So plače bančnikov prenizke ali previsoke?
 • Kako ocenjuje politiko vlade na področju obdavčenja plač in nepremičnin?
 • Kakšen bo vpliv na poslovne odločitve bank?
 • Kaj bi bila najboljša rešitev za skoraj 30 milijard EUR, ki jih imajo fizične osebe in podjetja v bankah v obliki depozitov?
 • Kaj je vzrok in kaj posledica ležarin?
 • Kakšen je poslovni interes NLB v Jugovzhodni Evropi?
 • Ali se z dobičkom NLB v višini 208,4 milijona EUR v letu 2021 ne bi dalo zagotavljati boljših pogojev za komitente?
 • Kaj počne v prostem času in kdaj je bil nazadnje na dobrem koncertu?

Pogovor bo moderirala Marjana Grčman.