Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola sodobnega voditeljstva (5 srečanj v obdobju 2 mesecev)

27. 9. 2022
4. in 11. 10. 2022
14. in 18. 10. 2022

9.00 začetek
15.00 zaključek


Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.


 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 Učinkovit, korekten in karizmatičen vodja pri svojih sodelavcih zbuja zaupanje in spoštovanje, zato mu bodo z veseljem sledili na poti uresničevanja ambicioznih ciljev. Zaveda se pomembnosti nenehnega samoizpopolnjevanja vodstvenih veščin, ki mu bodo pomagale pri vodenju sodelavcev in uspešnemu premagovanju izzivov današnjega časa.

Program petdnevnega usposabljanja je zasnovan na ugotovitvah nevroznanosti ter psihologije motivacije in zajema ključne kompetence, ki jih mora uspešen vodja razviti:

 • strateško in ciljno vodenje,
 • pristope vodenja različnih tipov sodelavcev in različnih generacijskih skupin,
 • motivacija in navdihovanje sodelavcev,
 • asertivna in učinkovita komunikacija,
 • razvoj karizmatičnega sloga vodenja. 


Dodaten razlog za vključitev v Šolo sodobnega voditeljstva je individualen pristop in izvedba osebnega coachinga, namenjenega identifikaciji in razvoju vaših kompetenc. Skozi zaupen in poglobljen individualni coaching boste pridobili povratno informacijo in napotke za nadgradnjo svojega sloga vodenja, pridobili boste voditeljske sposobnosti in postali karizmatičen vodja, ki mu bodo ljudje z veseljem sledili.

Vsak udeleženec Šole sodobnega voditeljstva bo imel priložnost preživeti eno akademsko uro z izkušeno coachinjo in svetovalko voditeljem v Sloveniji in tujini, ki ga bo na podlagi identificiranih prednosti in priložnosti za razvoj s konkretnimi smernicami in napotki podprla pri razvoju osebnega voditeljskega sloga.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

1. dan – Strateško in ciljno vodenje – 27. september 2022

Kako oblikovati navdihujoče poslanstvo, vizijo ter opredeliti strategijo, ki bo podprla uresničevanje želenih ciljev?
Kako na podlagi strateških usmeritev in temeljnih vrednot, kot gradnikov želene organizacijske kulture, oblikovati ključne kompetence zaposlenih?
Ciljno vodenje v praksi in uresničevanje strategije na operativni ravni.
Kako učinkovito uporabljati različna orodja ciljnega vodenja, s ciljem zagotavljanja uspešnosti?

2. dan – Motivacija in vodenje različnih tipov sodelavcev in generacij – 4. oktober 2022

Ali res poznamo dejavnike motivacije za delo?
Kako dejavnike motivacije za delo vključiti v vodstvene in kadrovske politike in prakse?
Kako prepoznati različne tipe ljudi in kako jih voditi?
Kako spodbujati in voditi sodelavce različnih generacij ter upravljati medgeneracijske razlike?

3. dan – Komunikacija in vodenje sprememb - od nalog k zavzetosti – 11. oktober 2022, mag. Edita Krajnović

Kako komunikacija vpliva na zavzetost in kako komunicirati učinkovito?
Kako dosegati spremembe vêdenja? Premik od jaz k mi in trajnostnemu voditeljstvu.
Kako nam pri vodenju pomaga interno komuniciranje?
Zakaj in kako merimo kakovost odnosov?

4. dan – Razvoj karizmatičnega voditeljstva - vodenje z zgledom – 14. oktober 2022

Temeljno poslanstvo sodobnega menedžerja: spodbujanje in navdihovanje sodelavcev
Kako svoj slog vodenja prilagoditi situaciji in sodelavcu?
Ugotavljanje razvitosti vodstvenih kompetenc in ocenitev voditeljskih sposobnosti
Kako voditi z zgledom in razviti karizmatičen slog vodenja?

5. dan – Individualen profesionalni coaching vodstvenih veščin – 18. oktober 2022 (45 min. na udeleženca Šole sodobnega voditeljstva)

Opredelitev področij želenega razvoja vodstvenih in voditeljskih sposobnosti
Prepoznavanje individualnih prednosti in področij, potrebnih razvoja
Podajanje konkretnih smernic in napotkov za razvoj osebnega voditeljskega sloga
Oblikovanje lastnega načrta razvoja karizmatičnega voditeljstva


Šola je namenjena:

 • vodilnim managerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom,
 • vodjem oddelkov, procesov, skupin in projektnim vodjem,
 • vsem vodjem, ki želijo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi,
 • vsem vodjem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in želijo nadgraditi tehniko vodenja,
 • vsem, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, ter
 • vsem, ki želite pridobiti tovrstna znanja.


Način dela

Šola poteka v obliki interaktivnih, dinamičnih pogovorov in delavnic, na katerih prevladujejo aktivne metode dela. Praktične vaje se izvajajo v manjših skupinah z uporabo tehnik viharjenja možganov, poenotenja razumevanja, določanja prioritet in doseganja konsenza.

Predavateljici 
Maja Vukasović Žontar in Edita Krajnović

Maja Vukasović Žontar, prof. je po študiju psihologije v New Yorku in lingvistike v Zagrebu pridobivala izkušnje na področju kadrovskega managementa doma in v tujini. Delala je kot kadrovska svetovalka za ameriško svetovalno podjetje Hewitt Associates, potem je bila kadrovska direktorica v bivšem HERMES Softlabu, sedaj Comtradu. Zadnja leta deluje kot zasebna znanstvena raziskovalka, svetovalka in predavateljica na področju kadrovskega managementa in komunikacije.

Mag. Edita Krajnović je poklicno pot začela v akademskem okolju, na katedri za finance Ekonomske fakultete v Ljubljani. Strokovni izziv jo je vodil v poslovno prakso: kot direktorica trženja in odnosov z javnostmi v SKB banki in nato kot direktorica oglasnega trženja in izvršna direktorica GV Revij je poglabljala področji trženja in managementa. Ekipa se je pod njenim vodstvom razvila eno do treh najboljših ekip oglasnega trženja v Sloveniji. Leta 2005 je soustanovila podjetje Mediade, ki se ukvarja z vsebinskim marketingom ter razširila raziskovalno delo na področje inovativnosti in razvoja zaposlenih. Za izvirno publikacijo Podjetniki v podjetju, namenjeno razvoju kulture inovativnosti in talentov, je v soavtorstvu leta 2006 prejela bronasto priznanje GZS OZ Ljubljana za inovacijo. Sodeluje v programskem odboru MQ konference za inovativno voditeljstvo in uredništvu MQ revije Združenja Manager. Je vodja metodologije Zlata nit: izbor zaposlovalca leta, priznanja Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti ter Gazele: izbora najboljših med najhitreje rastočimi podjetji. Prepoznana je po dinamičnih predavanjih in delavnicah, v katerih povezuje trende v delovnem okolju z lastnimi izkušnjami in praksami naprednih podjetij.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 


----------
Dodatna pojasnila:
mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.