Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Posvet ZRSZ glede zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji

5. 7. 2022

12.00 začetek
15.00 zaključek

v sejni sobi GZDBK (2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Udeležba na posvetu je za vse brezplačna, a se je potrebno nanjo predhodno prijaviti.

ePRIJAVA


Prijave sprejemajo do zapolnitve razpoložljivih mest. Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani GZDBK.

 Dogodek organizira Zavod za zaposlovanje, območna služba v Novem mestu. 


V letu 2021 je Zavod RS za zaposlovanje zaznal velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev. Trend naraščanja pa se nadaljuje tudi v letu 2022. Naraščanje vlog je posledica strukturnih neskladij na trgu dela, saj je povpraševanje delodajalcev precej večje od ponudbe.

V letu 2021 je na zavod prispelo 52.281 vlog za delovna dovoljenja in soglasij za enotno dovoljenje in s tem je bilo preseženo število vlog iz leta 2019, ko je bil obseg zaposlovanja tujcev največji v primerjavi s predhodnimi leti.


Z nami bo Miho Šepec, ki se bo osredotočil na dve vprašanji:

 • V katerih dejavnostih zavod prejme največ zaprosil za zaposlitev tujcev?
 • Kakšne težave lahko delodajalcem bistveno podaljšajo postopek zaposlitve tujca?

 

Vljudno vabljeni!
Tatjana Muhič, direktorica ZRSZ OS Novo mesto
Tomaž Kordiš, direktor GZDBK

Vsebina

 

Največ tujcev je zaposlenih v naslednjih dejavnostih:

 •  gradbeništvu: zidarji, tesarji, pomožni gradbeni delavci;
 •  prevozništvu: predvsem mednarodni transport;
 •  predelovalni industriji: varilci, ključavničarji, strugarji, elektromehaniki;
 •  gostinstvu, kmetijstvu.

Za navedene dejavnosti je izdano največ soglasij in delovnih dovoljenj, gre večinoma za delovna mesta na terenu in pod težjimi delovnimi pogoji, za katera je težje najti kandidate med domačimi iskalci zaposlitve.

Zavod opaža tudi, da so največje težave, ki bistveno lahko podaljšajo postopek zaposlitve tujca predvsem zaradi:

 • nepoznavanja postopkov s strani vlagateljev, to pomeni neustrezna izbira pravega soglasja oziroma delovnega dovoljenja, saj so pogoji za posamezne vrste soglasij razlikujejo;
 • neustrezne oziroma pomanjkljive dokumentacije vlog, kar zahteva dopolnjevanje in dodatno pojasnjevanje, to pa lahko precej podaljša celotno trajanje postopkov;
 • nezmožnosti neposrednega komuniciranja z uporabniki, saj uradni postopek praviloma poteka preko enotne vstopne točke (upravne enote);
 • ugotavljanja in dokazovanja dejanskih zaposlitvenih potreb delodajalcev z namenom, da se postopki pridobivanja enotnih dovoljenj ne bi zlorabljali za druge namene, predvsem za nezakonito posredovanje delavcev.

 

Predavatelji na posvetu 

 • Tatjana Muhič, direktorica ZRSZ OS Novo mesto
 • Miho Šepec, ...


Prijave sprejemajo do zapolnitve razpoložljivih mest. Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani GZDBK.

Dodatna pojasnila: 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si