Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Učinkovito vodenje proizvodnih procesov

25. 10. 2022
15. 11. 2022
29. 11. 2022

11.45 začetek
13.15 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

4 pedagoške ure, 3 srečanja


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 460 € + DDV
Ostali: 560 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 360 € + DDV in ostali 460 € + DDV.

ePRIJAVA

 

V sodobnem času je sistematično nenehno izboljševanje  procesov nujno potrebno. Razmere na trgu od podjetij vztrajno zahtevajo, da delajo bolje, hitreje in ceneje. Z ad-hoc pristopom lahko marsikatero izboljšavo uvedemo, vendar takšen način zahteva veliko energije in časa. Zato so velika in uveljavljena podjetja (Toyota, Motorola, Siemens,...) razvila pristope, ki na sistematičen način privedejo do bolj učinkovitih proizvodnih procesov.

Spoznajte skrivnosti mednarodno uspešnih proizvodnih podjetij.


Vsebina

Udeleženci programa bodo spoznali tri preverjene pristope za uvajanje stalnih izboljšav v proizvodnih podjetjih:

  • LEAN pristop,
  • sistem 20 ključev in
  • 6 – sigma pristop.

Program je sestavljen iz treh poldnevnih delavnic, na katerih bodo udeleženci spoznali metode in pristope, ki jih bodo omogočili prihranek časa in povečanje produktivnosti. Po vsaki delavnici bodo imeli udeleženci definirane konkretne ideje za vpeljavo izboljšav v svojih proizvodnih procesih.

Izobraževanje je namenjeno:

tehničnim in operativnim vodjem manjših in srednjih proizvodnih podjetij, ki še nimajo vpeljanih sistemov stalnih izboljšav v proizvodnji.

Praktična naravnanost tega izobraževanja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavatelj: 
dr. Franc Gider

Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa poslovni svetovalec, predavatelj in mentor številnim podjetjem ter posameznikom. Kot svetovalec ima več kot 20 letno prakso na področju optimizacije procesov, stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in menedžerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja GETAS in vodja centra za kvaliteto življenja Bizinaizi. Na različnih svetovalnih in izobraževalnih projektih je sodeloval z več kot 200 organizacijami iz Slovenije in tujine. Ljudje, ki ga poznajo, o njem pravijo, da zna poslušati ljudi in opazi marsikakšno pomembno podrobnost. Pri delu je potrpežljiv in vztrajen.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
21. 10. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221025 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si