Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nič ni več tako, kot je bilo, tudi prodaja ne

14. 10. 2022

9.00 začetek
10.30 odmor
10.40 nadaljevanje
12.10 odmor
13.10 nadaljevanje
15.00 zaključek

6 pedagoških ur


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 257 € + DDV
Ostali: 297 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 207 € + DDV in ostali 257 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Najsodobnejša prodajna tehnika - H2H (human2human) stremi k prodaji na podlagi poznavanja in razumevanja različnih tipov osebnosti kupcev. Dejstvo je, da so vaši kupci vsak dan, z vseh strani, bombardirani z raznimi ponudbami, popusti, akcijami in informacijami. Namesto, da izgubljate čas in energijo s prodajo, polno presežnikov in obljub, se raje začnite pogovarjati s kupci in razumeti njihove potrebe.

Če želite s svojimi izdelki ali storitvami postati del njegovega življenja, boste morali pokazati svojo prijetno plat človeškosti, prežeto z empatijo in razumevanjem.


Vsebina:

• razlika med prodajo nekoč in danes - kaj danes še deluje v prodaji in kaj zagotovo ne deluje več,
• prilagojen način prodaje zahtevam na trgu in predvsem željam kupcev,
• prirojen (podzavestni) način prodaje,
• katere lastnosti prodajalca kupci danes najbolj cenijo in
• kako naj kupec doživi nepozabno prodajno izkušnjo prav pri vas in ne pri konkurenci!

Izobraževanje je namenjeno:

√ prodajalcem, podjetnikom, vodjem,
√ vsem, ki posredno ali neposredno delajo in sodelujejo s kupci, strankami, dobavitelji,
√ vsem, ki jih zanima osebnostna rast, čustvena inteligenca in zreli ter razumevajoči medsebojni odnosi.

Predavateljica: 
Anja Žagar, univ.dipl.ekon, predavateljica in podjetnica

Anja Žagar je diplomantka EF v Ljubljani. Zaključila je tudi šolanje na TBA v Kanadi na področju mednarodne poslovne kulture. V podjetniške vode se je podala leta 2008 in od tedaj se ukvarja tudi s prodajo. Na podlagi več letnih izkušenj se je specializirala na področju izobraževanj in praktičnih delavnic za podjetja in organizacije. Pridobila je tudi certifikat ICP-TAL. Sodelovala je z mnogimi podjetji (Sanolabor, d. d., Mercator, d. d., Luka Koper, d. d., Sparkasse Banka, d. d.) ter organizacijami in ustanovami, kot so Zdravniška zbornica Slovenije, Sekcija farmacevtskih tehnikov, Javni zavod Mestne Lekarne, EF Ljubljana in Sindikat Lek farmacevtska družba, d. d.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
11. 10. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221014 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si