Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Psihosocialna tveganja in stres na delovnem mestu

27. 10. 2022

9.00 začetek
10.30 odmor
10.40 nadaljevanje
12.10 odmor
13.10 nadaljevanje
14.40 zaključek

6 pedagoških ur


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 110 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA

 

 

Stresorjem, kot pravimo dejavnikom stresnih situacij, se ni mogoče izogniti. Z njimi se srečujemo vsakodnevno in povsod. Življenje od nas nenehno zahteva prilagajanje novostim in spremembam.


Rešitev za ohranjanje zadovoljstva v življenju ni v tem, da se stresu in težavam izogibamo, temveč v tem, da se naučimo, kako s slednjimi ravnati in jih premagovati.


Lahko se naučimo, kako izboljšati svoje telesne in duševne sposobnosti, da nam stres ali težave ‘‘ne pridejo do živega’‘  in ostanemo zdravi ter v izvrstni psihofizični kondiciji.

 

 

Vsebina:

• osnovno razumevanje čustev in njihova vloga (čustva so pomembni kazalniki našega poklicnega poslanstva),
• od kod izvira stres in kaj je izgorelost (stres, travma, boj ali beg reakcija),
• kako stres uporabiti v svoj prid in zakaj je le-ta pomembna na podjetniški poti (preko stresnih situacij do svojega potenciala),
• predstavitev prve pomoči za sproščanje čustvenih napetosti (učinkovitost dihalne tehnike in čuječnosti) in
• vpliv izgorelosti in stresa na podjetniško pot in uspeh (kako se ponovno opolnomočiti in zaživeti svoj potencial).

Izobraževanje zajema predavanje, dialoge, delovne vprašalnike in praktične vaje. Namen dialogov, vprašalnikov in vaj je, da se že v tekom izobraževanja udeleženci čim več naučijo. 

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, vodilnim in lastnikom podjetij,
√ vodjem poslovnih in oddelčnih enot in
√ zaposlenim na delovnih mestih, ki so izpostavljena stresnim razmeram.

Predavateljica: 
Florence Maria Bratuž

Florence Maria Bratuž, dipl. org. kadrovskih in izobraževalnih procesov, je delovne izkušnje pridobila pri vodenju prodaje, nabave in področnemu vodenju pretežno pri trgovanju z avtomobili. Skozi te izkušnje je dobila vpogled, kaj ljudi motivira, kaj jim jemlje vnemo in energijo ter iz kje izhaja stres. Svetuje in predava o tem, kako preko težavnih, stresnih odnosov in preobrata teh, priti do več vneme in energije, do boljšega počutja, boljšega zdravja ter posledično do boljših kariernih in zasebnih učinkov. Pri svojem svetovanju usmerja v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motivirane zaposlene, ki ponotranjijo vizijo in poslanstvo podjetja. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
24. 10. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221027 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si