Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Postanite svetovalec in poslovni partner svojim kupcem

16. 11. 2022

9.00 začetek
10.30 odmor
10.40 nadaljevanje
12.10 odmor
13.10 nadaljevanje
14.40 zaključek

6 pedagoških ur


VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 110 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA

 

 

Zaradi široke ponudbe produktov, storitev in poplave informacij, so kupci negotovi, ker vse težje lahko presojajo, čemu sploh še zaupati. To nezaupanje se v času krize še povečuje.

 

V kolikor želite biti drugačni in zaupanja vreden partner, je potrebno graditi odnose s svojimi kupci. Potrebno jim je strokovno pomagati, da bo njihova nakupna odločitev čim lažja. Namen izobraževanja je, da udeleženci naredijo preskok iz klasičnega prodajalca v svetovalca. Skozi nov model prodaje bodo prejeli korake, kako priti do zaupanja vrednega poslovnega partnerja, h kateremu se bodo kupci radi vračali in ga priporočali naprej. V prihajajočih časih bo ta model prodaje vse večja konkurenčna prednost.

Vsebina:

• preobrazba miselnosti: zakaj delamo to, kar delamo (navdušenje je nalezljivo),
• kako graditi zaupanje do strank (odkritost in poštenost se čuti),
• nov model prodajnih korakov (predstavitev, prvi kontakt, kvalifikacijska vprašanja za graditev zaupanja, svetovanje, potrjevanje, odločitveni moment in zaključek),
• kriteriji za uspešno svetovanje (nabor zmagovalnih osebnostnih veščin) in
• poprodajne aktivnosti za doseganje poslovnega odnosa (od kupca do poslovnega partnerja).

Izobraževanje je namenjeno:

vsem zaposlenim, ki imajo v podjetju stik s strankami, poslovnimi partnerji in kupci. 

Predavateljica: 
Florence Maria Bratuž

Florence Maria Bratuž, dipl. org. kadrovskih in izobraževalnih procesov, je delovne izkušnje pridobila pri vodenju prodaje, nabave in področnemu vodenju pretežno pri trgovanju z avtomobili. Skozi te izkušnje je dobila vpogled, kaj ljudi motivira, kaj jim jemlje vnemo in energijo ter iz kje izhaja stres. Svetuje in predava o tem, kako preko težavnih, stresnih odnosov in preobrata teh, priti do več vneme in energije, do boljšega počutja, boljšega zdravja ter posledično do boljših kariernih in zasebnih učinkov. Pri svojem svetovanju usmerja v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motivirane zaposlene, ki ponotranjijo vizijo in poslanstvo podjetja. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
14. 11. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221116 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si