Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

15. dan ravnanja s človeškimi viri: Kadrovanje v negotovih in nepredvidljivih razmerah

20. 10. 2022

10.00 sprejem
10.15 začetek
14.10 zaključek

V hotelu Šport, Otočec.

Kotizacija

Za člane: brezplačno. 
Za ostale: 270 € + DDV

ePRIJAVA 

Mesta, ki so na voljo, so omejena. Pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost člani sekcije in člani GZDBK.

Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. PRISTOPNA IZJAVA SRČV

Članstvo v GZDBK: več
Dogodek organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri.

 

15. dan ravnanja s človeškimi viri smo letos poimenovali Kadrovanje v negotovih in nepredvidljivih razmerah. V prvem sklopu dneva bomo imeli predavanje in delavnico, ki sta ju za naš dan sekcije v sodelovanju zasnovala Roman Klarič, direktor in partner podjetja Resultant, d. o. o. (Podjetje Resultant je do maja 2022 delovalo pod imenom HSC Skupina.) in Janez Žezlina, svetovalec in poslovni coach – POTENTIOLOG.

Dan sekcije je najuglednejša, svečana priložnost naše regije, ko s podelitvijo priznanja osvetlimo vzorne primere ravnanja s človeškimi viri. To je priložnost, ko lahko skupaj prepoznavamo vzorne prakse, ki v naši regiji so. Prav te prakse naši regiji krepijo blaginjo in tlakujejo nadaljnjo pot razvoja ter pot do večanja števila vzornih praks ravnanja z ljudmi. Nenazadnje, vzori "vlečejo". Dosedanjim prejemnikom priznanja bomo priznanje za vzorno ravnanje dodali 20. oktobra nov vzor. Bo to podjetje, ali gre morda za osebo ali pa gre za vzoren projekt? Je en ali gre za več prejemnikov? S prijavo si rezervirajte svoje mesto in  prostor, da boste v živo priča razglasitvi prejemnika/ov. Svečano podelitev bomo zaključili s poglobljenim pogovorom, ki ga bo s prejemnikom ali prejemniki opravila Irena Potočar Papež.

Vljudno vabljeni!

 

Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. PRISTOPNA IZJAVA SRČVVsebina 10.15 Uvodni nagovor

  • Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK in
  • Tomaž Kordiš, direktor GZDBK


10.30 Ključ do poslovne uspešnosti je ustrezno razvita organizacijska kultura

  • Digitalna poslovna preobrazba je edina prava pot do poslovne konkurenčnosti v današnjem izredno spreminjajočem se in vse bolj zahtevnem poslovnem okolju. Le-ta s svojimi značilnostmi in s hitro razvijajočo se digitalno tehnologijo zahteva tudi drugačno vodenje, delovanje in upravljanje človeških potencialov, kar pomeni spremembo njene organizacijske kulture. Ravno prenova organizacijske kulture – nabora prepričanj, vrednot, navad in izkušenj, ki organizacijo opredeljujejo prek njenih zaposlenih, je eden največjih izzivov uspešne digitalne poslovne preobrazbe. Poiskali bomo nekaj odgovorov o tem, katere so karakteristike sodobne organizacijske kulture v digitalni ekonomiji, kako jo razvijati in vlogo oddelkov upravljanja s človeškimi potenciali pri tem.
  • (Roman Klarič, direktor in partner podjetja Resultant, d. o. o. in Janez Žezlina, svetovalec in poslovni coach – POTENTIOLOG)


12.00 Odmor in čas za mreženje ter izmenjavo idej

12.30 Vpliv organizacijske kulture na zavzetost zaposlenih

  • Za uspešno poslovanje v digitalni ekonomiji je nedvomno pomembno, da se vsi v podjetju osredotočajo na zagotavljanje kar najboljše izkušnje kupca (Customer Experience). Številne mednarodne raziskave pa kažejo, da se zaposleni osredotočajo na izkušnjo kupca samo, če imajo sami dobro izkušnjo s podjetjem (Employee Experience). Namreč višja kot je izkušnja zaposlenih, boljša bo njihova zavzetost in močnejša bo izkušnja kupca. Vsi trije elementi so torej tesno medsebojno povezani in organizacije jim morajo nameniti enako pozornost. Vse troje odločilno prispeva k povečevanju vrednosti za kupce in druge deležnike, kar ustvarja močno izkušnjo blagovne znamke organizacije in s tem njeno prepoznavnost in ugled. Preko praktičnega dela se bomo osredotočili na tisti elemente v poslovanju, ki močno vplivajo na zavzetost zaposlenih, ter nam pri tem lahko prinašajo pozitivne ali negativne učinke.
  • (Roman Klarič, direktor in partner podjetja Resultant, d. o. o. in Janez Žezlina, svetovalec in poslovni coach – POTENTIOLOG)


13.30 Podelitev priznanja 

  • VZOREN PRIMER RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 2021


13.40 Predstavitev in pogovor s prejemnikom priznanja

14.10 Zaključek in pogostitev 


VABILO > 

 

Dogodek bo povezovala Irena Potočar Papež. 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si