Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako vzpostaviti psihološko varnost zaposlenih v času (ne)pričakovanih sprememb

25. 11. 2022

11.40 začetek
13.10 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

4 pedagoške ure


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 127 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Primeri dobrih praks in izkušnje vedno znova potrjujejo, da so najbolj uspešna in agilna (hitro odzivna) podjetja tista, kjer se zaposleni počutijo varno. Tu ne gre za napisano pravilo ali formalno pogodbo, tu gre za psihološko pogodbo med podjetjem in zaposlenimi, ki je »podpisana« z obojestranskim zaupanjem in dejanji, ki to zaupanje gradijo.

Psihološka varnost zaposlenih povečuje njihovo zavzetost za hitro in aktivno izobraževnje (učenje) ter delo. Ravno čas nepričakovanih in dinamičnih sprememb je zato izjemna priložnost, da se podjetje zaveda osebnostnih razlik med svojimi zaposlenimi in spozna, kako različno se slednji odzivajo na spremembe, kako jih razumejo in (ne)sprejemajo.

                             

Vsebina:

• ozavestiti, kaj v praksi pomeni psihološka varnost za zaposlenega,
• spoznati (osvežiti) orodja za vzpostavitev psihološke varnosti med zaposlenimi in
• spoznati, kako uspešno in manj uspešno (različno) se zaposleni odzivajo na hitre in konstantne spremembe, ki so jim podjetja priča zaradi dinamičnih razmer na trgu.

Izobraževanje je namenjeno:

√ podjetnikom, managerjem in vodjem,
√ vsem, ki delajo in sodelujejo z ljudmi (vodje, kadrovska služba, poslovodje, oddelkovodje, prodajalci,…) in
√ vsem, ki jih zanima osebnostna rast, čustvena inteligenca in zreli ter razumevajoči medsebojni odnosi.

Predavateljica: 
Anja Žagar, univ.dipl.ekon, predavateljica in podjetnica

Anja Žagar je diplomantka EF v Ljubljani. Zaključila je tudi šolanje na TBA v Kanadi na področju mednarodne poslovne kulture. V podjetniške vode se je podala leta 2008 in od tedaj se ukvarja tudi s prodajo. Na podlagi več letnih izkušenj se je specializirala na področju izobraževanj in praktičnih delavnic za podjetja in organizacije. Pridobila je tudi certifikat ICP-TAL. Sodelovala je z mnogimi podjetji (Sanolabor, d. d., Mercator, d. d., Luka Koper, d. d., Sparkasse Banka, d. d.) ter organizacijami in ustanovami, kot so Zdravniška zbornica Slovenije, Sekcija farmacevtskih tehnikov, Javni zavod Mestne Lekarne, EF Ljubljana in Sindikat Lek farmacevtska družba, d. d.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
22. 11. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221122 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si